M.u.v. het jeu de boules worden alle vaste activiteiten gehouden in Dorpshuis “t Perron”.
Wij beschikken hier over een eigen ruimte. Dit zijn de lokalen 1.05 & 1.06 op de 1e etage.

Biljartclub “de Vrolijke Ketsers”
Iedere maandag- en woensdagmiddag wordt er vanaf 13.30 uur tot ± 16.45 uur gebiljart in het grand café van “t Perron”.
Bijdrage € 25,00 per jaar. Voor inlichtingen en aanmelding kunt u terecht bij:
Contactpersoon: Harry Verhagen tel. 06-4060 2217

Bloemschikken
Regelmatig wordt er een serie workshops gestart. In kleine groepjes maakt men onder leiding van een ervaren docente mooie creaties.
De eerstvolgende workshops start in september 2023, Meer informatie hierover in een van onze nieuwsbrieven.
Contactpersoon: Ria van Uden tel. 06- 2459 2040

Bezoek & Ontmoet Groep
Wilt u een van onze vrijwilligers ontmoeten, voor een praatje, een goed gesprek of een luisterend oor?
Of weet u wie van onze leden wel wat aandacht of steun kan gebruiken?
Denk dan aan onze Bezoek & Ontmoet Groep en bel met de
Contactpersoon: Elly de Bruijn tel. 06-2093 0968

Bridgen
De bridgemiddagen zijn op donderdagmiddag in ’t Perron in zaal 1.03 op de 1e etage. Aanvang is om 13.30 uur en het einde rond 16.45 uur.
Het seizoen start rond half september en eindigt rond eind april. Heeft u geen partner en wilt u toch graag bridgen? Dan proberen wij een bridgepartner voor u te regelen.
De kosten voor het hele seizoen bedragen € 15,00 per persoon. Dit is voor vervanging van het materiaal en o.a. de gezellige slotdrive in april.
Contactpersoon: Antoon Bax tel. 06-5389 1845

Digi-café Heb je vragen over het gebruik van digitale apparatuur?
Een deskundige zit klaar om je hiermee te helpen. Iedere derde donderdagmiddag van de maand in de bibliotheek van Heeze, van 15.00 – 16.00 uur.
Let op: het gaat hierbij niet om reparaties of installeren van programma’s
Bij binnenkomst eerst melden bij de balie van de bibliotheek.
Contactpersoon: Frans Segers tel. 06-3825 5782

Felicitatiedienst
Een klein groepje vrijwilligers binnen de KBO bezorgen een attentie bij de leden vanaf 80 jaar met een kroonverjaardag.
Contactpersoon: Riek Rademaker –  van Weert  tel. 226 4480

Fietsen
De leiding van de fietsclub gaat in de zomermaanden 2x per maand een tocht met u rijden.
Op de 2e woensdag is er een tocht van ± 25 km. Op de 4e woensdag een tocht van ± 50 km. De start is altijd buiten bij ’t Perron.
Er wordt gereden met een snelheid van ± 16 km. Schroom niet en ga ook mee fietsen voor gezelligheid en beweging.
Kijk op de website van KBO-­Heeze voor actuele informatie of in de nieuwsbrief.
Start van de 25 km. tochten om 13.30 uur.
Start van de 50 km. tochten om 10.00 uur.
Contactpersoon: Hans Welten tel. 06-1255 9684

Hizzer Zeeniorenkoor
Sinds kort is onze vereniging weer een koor rijk. Het is een mannenkoor met de het Hizzer Zeeniorenkoor.
Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit Nederlandstalige liedjes over varen, weemoed en liefde,
De repetities zijn op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in zaal 1.06 van ’t Perron.
Contactpersoon: Peter Bakker tel. 06- 5108 7375

Huiskamer Strabrecht
Senioren kbo-Heeze organiseert iedere woensdagmiddag een huiskamerbijeenkomst in “De Sleutelbloem”, het gebouw van de IVN, Strabrecht 12 (naast de dokterspost).
Het is voor iedereen toegankelijk en men  hoeft geen lid te zijn van de KBO en u hoeft zich niet aan te melden.
Er wordt o.a. gerikt en rummikub gespeeld. Gastvrouwen zijn aanwezig om u te verwelkomen.
De entree is gratis en koffie of thee kosten € 0,50. De huiskamer is open van 14.00 tot 16.00 uur.
Contactpersonen: Karel en Ans Bennenbroek tel. 06-2073 1515

Jeu de Boulesclub “de Toverbal”
Iedere maandag en dinsdag van 13.30 uur tot ± 16.30 uur wordt er gespeeld op de banen bij het korfbalveld aan de Ds. Kremerstraat.
Zowel de maandag als de dinsdaggroep staan onder leiding van Gijs Boelens, Truus Gubbels en Liesbeth Lingers
Contributie € 25,00 per jaar, bestemd voor het onderhoud van de baan en het aanschaffen van evt. materialen en de 2 toernooien.
Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij:
Contactpersoon: Liesbeth Lingers tel. 06- 1565 9992

Kaarten
Iedere dinsdag van 13.30 uur tot 17.00 uur kan er worden gekaart in lokaal 1.06 van het dorpshuis. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Koffie / thee eigen rekening. Nieuwe kaarters zijn altijd welkom.
Contactpersoon: Henk van de Zanden tel. 06-4504 0940

Kienen
Op de 1e woensdag van de maand, m.u.v. de maand augustus, kunt u meedoen met kienen in lokaal 1.06 van het dorpshuis. De deur gaat open om 13.30 uur.
Kosten kienkaart € 5,00. Koffie / thee eigen rekening. Aanvang 14.00 uur. De kien-middagen zijn alleen toegankelijk voor leden van KBO Heeze.
Het kan zijn dat door een samenloop van activiteiten het kienen verzet wordt naar een andere woensdag.
Uiteraard zullen we in dat geval er melding van maken in onze nieuwsbrief en verneemt u dit via de leiding.
Het geheel staat onder leiding van: Henriette van der Aa, Ria van den Bisen, Marjo Bosch en Truus Gubbels. Meer informatie bij:
Contactpersoon: Ria van den Bisen telf. 06-5196 8182

Koersbal
Iedere donderdag van 13.30 uur tot ± 16.45 uur wordt in lokaal 1.06 van het dorpshuis, dit behendigheidsspel vol enthousiasme gespeeld.
Wanneer u denkt, misschien is dit iets voor mij, loop dan eens geheel vrijblijvend binnen, want nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Koffie / thee eigen rekening.
Deze middag staat onder leiding van Truus Gubbels. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon: Truus Gubbels tel. 226 4469

Leeskringen
Er zijn momenteel 3 leeskringen actief. De leeskringen starten steeds in september.
De 3 groepen komen bij elkaar op vrijdagmiddag vanaf 14.30 uur in lokaal 1.05 van ’t Perron.
Contactpersoon: Annemie van Asten tel. 226 1556 en Mientje Versteeg tel. 226 3025

Levensverhalen optekenen door Gré Keet
Misschien denkt u “er is niets bijzonders gebeurd in mijn leven”, maar als u terug kijkt, komen er altijd herinneringen boven die de moeite waard zijn om te bewaren.
De ene herinnering roept weer een andere op.
Het levensverhaal vertellen is makkelijker dan het zelf op papier zetten. Ik kan uw levensverhaal opschrijven.
Ik kom dan een aantal keren bij u thuis, u vertelt en ik schrijf het op en werk het uit. U krijgt het dan terug voor eventuele correcties.
Het uiteindelijke verhaal komt in uw bezit en u bepaalt wat u ermee wilt doen. Er is een voorgesprek ter kennismaking en om afspraken te maken, de kosten betreffen alleen de afdrukken.
Informatie: Gré Keet.  Mail: grekeet@gmail.com. tel. 040 226 2352

Wandelen
Op de 1e en 3e donderdag van de maand kunt u mee met de wandelgroep. Er wordt 1 tot 1½ uur gewandeld in een rustig tempo. Vertrek om 13.30 uur, plaats van samenkomst en vertrek leest u hieronder. Het wandelen staat onder leiding van: Gijs Boelens, Ine Peperkamp, Betsie Schenkels en Leo Looijmans
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Contactpersoon: Gijs Boelens tel. 226 2747

Planning wandelen 2023
Donderdag 2 & 15 maart Heezerenbosch,  samenkomst bij van Oeffelen laatste huis rechts.
Donderdag 6 & 20 april Oude Kerkhof, samenkomst bij kaasboerderij fam. Bax.
Donderdag 4 & 18 mei  Sandermannen, samenkomst hertenkampje Sandermannen.
Donderdag 1 & 15 juni  Strabrechtse heide,  samenkomst de Plaetse.
Donderdag 6 & 20 juli  Herbertus bossen, samenkomst einde Boschlaan.
Donderdag 3 & 17 augustus Kreijl,  samenkomst boer Arie.
Donderdag 7 & 21 september  Kapellerput, samenkomst parkeerterrein Kapellerput.
Donderdag 5 & 19 oktober  Heezerenbosch,  samenkomst bij van Oeffelen laatste huis rechts.
Donderdag 2 & 16 november Oude Kerkhof,  samenkomst bij kaasboerderij fam. Bax.
Donderdag 7 & 21 december Sandermannen, samenkomst hertenkampje Sandermanne