M.u.v. het jeu de boules worden alle vaste activiteiten gehouden in Dorpshuis “t Perron”.
Wij beschikken hier over een eigen ruimte. Dit zijn de lokalen 1.05 & 1.06 op de 1e etage.

Biljartclub “de Vrolijke Ketsers”
Iedere maandag- en woensdagmiddag wordt er vanaf 13.30 uur tot ± 16.45 uur gebiljart in het grand café van “t Perron”.
Bijdrage € 25,00 per jaar. Voor inlichtingen en aanmelding kunt u terecht bij:
Contactpersoon: Harry Verhagen tel. 06-4060 2217

Bloemschikken
Heeft u interesse in bloemschikken of in een cursus bloemschikken? Neem dan contact op met:
Contactpersoon: Ria van Uden tel. 226 3072

Bezoek & Ontmoet Groep
Wilt u een van onze vrijwilligers ontmoeten, voor een praatje, een goed gesprek of een luisterend oor?
Of weet u wie van onze leden wel wat aandacht of steun kan gebruiken?
Denk dan aan onze Bezoek & Ontmoet Groep en bel contactpersoon Annemie van Asten (040 226 15 56).
Zij bekijkt met u met welke vrijwilliger een ‘Corona verantwoorde’ afspraak kan worden gemaakt.
Seniorenvereniging kbo Heeze is er voor u.

Bridgen
Het nieuwe seizoen is gestart op 17 september. De bridgemiddagen worden gehouden in dorpshuis ’t Perron.
Aanvang van deze middagen is om 13.30 uur. Heeft u geen partner en wilt u graag bridgen dan proberen wij dit voor u te regelen.
De kosten voor het hele seizoen bedragen € 15,00 per persoon.
Dit is voor vervanging van het materiaal en de gezellige slotdrive in april. Overige kosten zijn voor rekening van de KBO.
Contactpersoon: Antoon Bax tel. 06-5389 1845

Felicitatiedienst
Een klein groepje vrijwilligers binnen de KBO bezorgen een attentie bij de leden vanaf 80 jaar met een kroonverjaardag.
Contactpersoon: Riek Rademaker –  van Weert  tel. 226 4480

Fietsen
Tijdens de wintermaanden  gaat het fietsen niet door. In het voorjaar zal er weer worden gestart  met een kleine tocht.  In de nieuwsbrief zal dit worden aangekondigd.
Start is bij dorpshuis ’t Perron om 13.30 uur voor de korte fietstocht van 25 km.
Voor uw en onze veiligheid zijn hesjes verplicht. Deelname op eigen risico.
In de zomermaanden is er op de 4e woensdag van de maand een lange tocht van ± 50 km. Start is dan om 10.00 uur.
De fietstochten staan onder leiding van de heren:
Hans Welten, Leo Lingers en Frans Renders.
Contactpersoon: Hans Welten tel. 226 5562

Huiskamer Strabrecht
Zin om er even uit te zijn? Andere mensen te ontmoeten, of gezellig bijkletsen? In overleg met het Gemeentebestuur start Seniorenvereniging kbo Heeze een huiskamerproject voor alle geïnteresseerden.
Het IVN-Heeze stelt daarvoor zijn locatie beschikbaar. Seniorenvereniging KBO Heeze zorgt ervoor dat er gastvrouwen aanwezig zijn om u te verwelkomen.
U hoeft zich niet aan te melden. De toegang is gratis, alleen voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Contactpersoon: Karel Bennenbroek tel. 06-2073 1515

Inloopspreekuur voor computer, tablet of mobiele telefoongebruikers
Voor de mensen die al regelmatig met de computer werken, maar toch nog met vragen zitten over computer, laptop, tablet of mobiele telefoon, is er vanaf oktober 2018 maandelijks het gratis inloopspreekuur.
Deskundige vrijwilligers van KBO Heeze en Bibliotheek Dommeldal, kunnen je daar met de meeste vragen verder helpen.
Bijvoorbeeld door uitleg te geven over het gebruik van het apparaat, door te helpen bij e-mailen, of bij het online kaartjes bestellen, of met online contact zoeken met familie en vrienden.
Bij thuiskomst ga je weer met plezier achter de computer, tablet of telefoon.
Let wel: het gaat niet om reparaties of om het installeren van programma’s.
Het gratis inloopspreekuur is iedere eerste donderdag van de maand in de Bibliotheek in Heeze, van 16:00 – 17:00 uur.
Contactpersoon: Frans Segers tel. 226.1092

Jeu de Boulesclub “de Toverbal”
Iedere maandag en dinsdag van 13.30 uur tot ± 16.30 uur wordt er gespeeld op de banen bij het korfbalveld aan de Ds. Kremerstraat.
Contributie € 25,00 per jaar, bestemd voor het onderhoud van de baan en het aanschaffen van evt. materialen en de 2 toernooien.
Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij:
Contactpersoon: Liesbeth Lingers tel. 06- 1565 9992

Kaarten
Iedere dinsdag van 13.30 uur tot 17.00 uur kan er worden gekaart in lokaal 1.06 van het dorpshuis. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Koffie / thee eigen rekening. Nieuwe kaarters zijn altijd welkom.
Contactpersoon: Henk van de Zanden tel. 226 3471

Kienen
Op de 1e woensdag van de maand, m.u.v. de maand augustus, kunt u meedoen met kienen in lokaal 1.06 van het dorpshuis. De deur gaat open om 13.30 uur.
Kosten kienkaart € 4,00. Koffie / thee eigen rekening. Aanvang 14.00 uur. De kien-middagen zijn alleen toegankelijk voor leden van KBO Heeze.
Het kan zijn dat door een samenloop van activiteiten het kienen verzet wordt naar een andere woensdag.
Uiteraard zullen we in dat geval er melding van maken in onze nieuwsbrief en verneemt u dit via de leiding.
Het geheel staat onder leiding van: Henriette van der Aa, Ria van den Bisen, Marjo Bosch en Truus Gubbels. Meer informatie bij:
Contactpersoon: Ria van den Bisen telf. 2262527

Koersbal
Iedere donderdag van 13.30 uur tot ± 16.45 uur wordt in lokaal 1.06 van het dorpshuis, dit behendigheidsspel vol enthousiasme gespeeld.
Wanneer u denkt, misschien is dit iets voor mij, loop dan eens geheel vrijblijvend binnen, want nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Koffie / thee eigen rekening.
Deze middag staat onder leiding van Truus Gubbels
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon: Truus Gubbels tel. 226 4469

Leeskringen
Voor meer informatie over de leeskringen kunt u terecht bij:
Contactpersoon: Annemie van Asten tel. 226 1556 Mail: ampbvanasten@hslnet.nl

Levensverhalen optekenen door Gré Keet
Hartje, maag en lever van de kip: lekker!
Ik vond het spannend om te zien hoe mijn vader een kip slachtte. Wij hadden een putje in de achtertuin, daar lag een houten deksel op, dat deksel schoof mijn vader voor de helft opzij, hij nam de kip in de houdgreep met de kop boven het putje en sneed de hals door zodat het bloed het putje in liep. Hij dompelde de kip in heet water om de veren makkelijker te plukken. Soms zat er nog een eidooier in de kip, een dooier losgeklopt met suiker is lekker om zo op te drinken! ‘s Avonds kreeg ik het hartje, de maag en de lever op mijn bord: daar was ik dol op.
Dit is een stukje uit een levensverhaal. Wilt u ook uw levensverhaal op papier?
Ik kan uw levensverhaal opschrijven. Ik kom dan een aantal keren bij u thuis, u vertelt en ik schrijf het op en werk het uit, u krijgt het dan terug voor eventuele correcties. Het uiteindelijke verhaal komt in uw bezit en u bepaalt wat u ermee wilt doen.
Als u zelf al veel hebt opgeschreven kunnen wij er een mooi geheel van maken met foto’s erbij. Er is een voorgesprek ter kennismaking en om afspraken te maken, de kosten betreffen alleen de afdrukken.
Voor meer informatie: Gré Keet tel. 226 2352 of mail: grekeet@gmail.com

Wandelen
Op de 1e en 3e donderdag van de maand kunt u mee met de wandelgroep. Er wordt 1 tot 1½ uur gewandeld in een rustig tempo. Vertrek om 13.30 uur, plaats van samenkomst en vertrek leest u hieronder. Het wandelen staat onder leiding van: Gijs Boelens, Ine Peperkamp, Betsie Schenkels en Leo Looijmans
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Contactpersoon: Gijs Boelens tel. 226 2747

Planning wandelen 2022:
Donderdag 1 & 15 december, samenkomst einde Boschlaan

Planning wandelen 2023
Donderdag 5 & 19 januari Kreijl,  samenkomst bij boer Arie.
Donderdag 2 & 16 februari  Kapellerput, samenkomst parkeerterrein Kapellerput.
Donderdag 2 & 15 maart Heezerenbosch,  samenkomst bij van Oeffelen laatste huis rechts.
Donderdag 6 & 20 april Oude Kerkhof, samenkomst bij kaasboerderij fam. Bax.
Donderdag 4 & 18 mei  Sandermannen, samenkomst hertenkampje Sandermannen.
Donderdag 1 & 15 juni  Strabrechtse heide,  samenkomst de Plaetse.
Donderdag 6 & 20 juli  Herbertus bossen, samenkomst einde Boschlaan.
Donderdag 3 & 17 augustus Kreijl,  samenkomst boer Arie.
Donderdag 7 & 21 september  Kapellerput, samenkomst parkeerterrein Kapellerput.
Donderdag 5 & 19 oktober  Heezerenbosch,  samenkomst bij van Oeffelen laatste huis rechts.
Donderdag 2 & 16 november Oude Kerkhof,  samenkomst bij kaasboerderij fam. Bax.
Donderdag 7 & 21 december Sandermannen, samenkomst hertenkampje Sandermannen.