M.u.v. het jeu de boulesworden alle vaste activiteiten gehouden in Dorpshuis “t Perron”.
Wij beschikken hier over een eigen ruimte. Dit zijn de lokalen 1.05 & 1.06 op de 1e etage.

Bezoekdienst
Een klein groepje vrijwilligers binnen de KBO bezoekt aan huis gebonden leden.
Wanneer u iemand weet, die bezoek op prijs zou stellen, of wanneer u zelf graag bezocht zou willen worden neem dan contact op met:
Contactpersoon: Riek Rademaker van Weert tel. 226 4480

Biljartclub “de Vrolijke Ketsers”
Iedere maandag- en woensdagmiddag wordt er vanaf 13.30 uur tot ± 16.45 uur gebiljart in het grand café van “t Perron”.
Bijdrage € 25,00 per jaar. Voor inlichtingen en aanmelding kunt u terecht bij:
Contactpersoon: Harry Verhagen tel. 06-4060 2217 of bij Henk Gubbels tel. 226 4469

Bloemschikken
Heeft u interesse in bloemschikken of in een cursus bloemschikken? Neem dan contact op met:
Contactpersoon: Ria van Uden tel. 226 3072

Bridgen
Het nieuwe seizoen start op 26 september. De bridgemiddagen worden gehouden in dorpshuis ’t Perron.
Aanvang van deze middagen is om 13.30 uur. Heeft u geen partner en wilt u graag bridgen dan proberen wij dit voor u te regelen.
De kosten voor het hele seizoen bedragen € 15,00 per persoon.
Dit is voor vervanging van het materiaal en de gezellige slotdrive in april. Overige kosten zijn voor rekening van de KBO.
Contactpersoon: Antoon Bax tel. 06-5389 1845

Fietsen
De heren van de fietsclub gaan in de zomermaanden 2x per maand een tocht met u rijden. Op de 2e woensdag is er een tocht van ± 25 km.
Op de 4e woensdag een tocht van ± 50 km. Er wordt gereden met een snelheid van ± 15 km. Schroom niet en ga ook mee fietsen voor gezelligheid en beweging.
Onderstaand de komende fietstochten

25 km. fietstochten (start 13.30 uur):
11 september en 9 oktober.

50 km. fietstochten (start 10.00 uur m.u.v. 22 mei)):
25 september rondje Son
De fietstochten vertrekken bij de ingang van dorpshuis ’t Perron. Voor uw en onze veiligheid zijn hesjes verplicht. Deelname op eigen risico.
De fietstochten staan onder leiding van de heren: Huub van Dartel, Gerard van Eersel, Koen Haans, Leo Lingers en Frans Renders.
Contactpersoon: Gerard van Eersel tel. 226 3640

Huiskamer Strabrecht
Zin om er even uit te zijn? Andere mensen te ontmoeten, of gezellig bijkletsen? In overleg met het Gemeentebestuur start Seniorenvereniging kbo Heeze een huiskamerproject voor alle geïnteresseerden.
Het IVN-Heeze stelt daarvoor zijn locatie beschikbaar. Seniorenvereniging KBO Heeze zorgt ervoor dat er gastvrouwen aanwezig zijn om u te verwelkomen.
U hoeft zich niet aan te melden. De toegang is gratis, alleen voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Contactpersoon: Karel Bennenbroek tel. 06-2073 1515

Inloopspreekuur voor computer, tablet of mobiele telefoongebruikers
Voor de mensen die al regelmatig met de computer werken, maar toch nog met vragen zitten over computer, laptop, tablet of mobiele telefoon, is er vanaf oktober 2018 maandelijks het gratis inloopspreekuur.
Deskundige vrijwilligers van KBO Heeze en Bibliotheek Dommeldal, kunnen je daar met de meeste vragen verder helpen.
Bijvoorbeeld door uitleg te geven over het gebruik van het apparaat, door te helpen bij e-mailen, of bij het online kaartjes bestellen, of met online contact zoeken met familie en vrienden.
Bij thuiskomst ga je weer met plezier achter de computer, tablet of telefoon.
Let wel: het gaat niet om reparaties of om het installeren van programma’s.
Het gratis inloopspreekuur is iedere eerste donderdag van de maand in de Bibliotheek in Heeze, van 16:00 – 17:00 uur.
Contactpersoon: Frans Segers tel. 226.1092

Jeu de Boulesclub “de Toverbal”
Iedere maandag en dinsdag van 13.30 uur tot ± 16.30 uur wordt er gespeeld op de banen bij het korfbalveld aan de Ds. Kremerstraat.
Zowel de maandag als de dinsdaggroep staan onder leiding van Henk en Truus Gubbels.
Contributie € 25,00 per jaar, bestemd voor het onderhoud van de baan en het aanschaffen van evt. materialen.
Verder zal er een bijdrage worden gevraagd bij toernooien.
Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij:
Contactpersoon: Wim Jak tel. 226 2168

Kaarten
Iedere dinsdag van 13.30 uur tot 17.00 uur kan er worden gekaart in lokaal 1.06 van het dorpshuis. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Koffie / thee eigen rekening. Nieuwe kaarters zijn altijd welkom.
Contactpersoon: Henk van de Zanden tel. 226 3471

Kaarten maken
Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur kunt u kaarten maken in lokaal 1.05 van het dorpshuis. Aanmelding is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.
Wel dient men zelf voor materialen te zorgen. Loop eens binnen en kijk of kaarten maken iets is voor u. Koffie / thee eigen rekening.
Contactpersoon: Ria Timmermans tel. 226 3398

Kienen
Op de 1e en 3e woensdag van de maand, m.u.v. de maand augustus, kunt u meedoen met kienen in lokaal 1.06 van het dorpshuis. De deur gaat open om 13.30 uur.
Kosten kienkaart € 3,50. Koffie / thee eigen rekening. Aanvang 14.00 uur. De kienmiddagen zijn alleen toegankelijk voor leden van KBO Heeze.
Het kan zijn dat door een samenloop van activiteiten het kienen verzet wordt naar een andere woensdag. Uiteraard zullen we in dat geval er melding van maken in onze nieuwsbrief en verneemt u dit via de leiding.
Het geheel staat onder leiding van: Ria de Groot, Annie en Leo Looijmans en André & Marij Rovers. Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon: Annie Looijmans tel. 226 1145

Koersbal
Iedere donderdag van 13.30 uur tot ± 16.45 uur wordt in lokaal 1.06 van het dorpshuis, dit behendigheidsspel vol enthousiasme gespeeld.
Wanneer u denkt, misschien is dit iets voor mij, loop dan eens geheel vrijblijvend binnen, want nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Koffie / thee eigen rekening.
Deze middag staat onder leiding van Henk en Truus Gubbels
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon: Henk Gubbels tel. 226 4469

Koor
Ouderenkoor “Levensvreugde” repeteert iedere dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur in lokaal 1.05 van dorpshuis. Zeer regelmatig hebben zij gezellige optredens, ook buiten Heeze.
Lidmaatschap € 20,00 p.p. per jaar. Daarnaast is er een jaarlijkse bijdrage voor het St. Cecilia feest.
Dirigent: Jac. van Weert.
Het koorbestuur bestaat uit: Frans Machielsen voorzitter, Sjaak Rens secretaris en Francien Doezé penningmeester.
Het muziek beheer is in handen van Toos van Eersel en Ria Timmermans.
Contactpersoon: Frans Machielsen tel. 226 5287

Leeskringen
De leeskringen starten weer in september. De leeskringen, bestaande uit 3 groepen, komen bij elkaar op vrijdagmiddag in lokaal 1.05 van dorpshuis ’t Perron.
Leeskring 1 o.l.v. Mientje Versteegh
Leeskring 2 o.l.v. Rina Feijen
Leeskring 3 o.l.v. Willy Veenis
Voor meer informatie over de leeskringen kunt u terecht bij:
Contactpersoon: Annemie van Asten tel. 226 1556 Mail: ampbvanasten@hslnet.nl

Levensverhalen optekenen door Gré Keet
Werken aan de Birmaspoorlijn
Wij werden overgebracht naar het kamp Thanbyuzayat om te werken aan de Birmaspoorlijn. Vanuit het beginpunt Thanbyuzayat moesten we elke dag naar onze werkplek lopen, tot wel 10 of 15 km. heen en ook weer terug. Voor het ontbijt kregen wij rijst met water, of eerder: water met rijst. Als het regende hielden we bij het eten een pisangblad boven ons hoofd. Hoewel ik altijd op blote voeten liep, heb ik geen wonden gekregen. Een wond in de tropen kan gemeen ontsteken, ik heb jongens gezien wiens been eraf moest, gewoon zo met een ijzerzaag gebeurde dat nadat men hem met een klap op zijn hoofd bewusteloos had geslagen.

Dit is een stukje uit een levensverhaal. Wilt u ook uw levensverhaal op papier?
Ik kan uw levensverhaal opschrijven. Ik kom dan een aantal keren bij u thuis, u vertelt en ik schrijf het op en werk het uit, u krijgt het dan terug voor eventuele correcties. Het uiteindelijke verhaal komt in uw bezit en u bepaalt wat u ermee wilt doen.
Als u zelf al veel hebt opgeschreven kunnen wij er een mooi geheel van maken met foto’s erbij.
Er is een voorgesprek ter kennismaking en om afspraken te maken, de kosten betreffen alleen de afdrukken.
Voor meer informatie: Gré Keet tel. 226 2352

Wandelen
Op de 1e en 3e donderdag van de maand kunt u mee met de wandelgroep. Er wordt 1 tot 1½ uur gewandeld in een rustig tempo. Vertrek om 13.30 uur, plaats van samenkomst en vertrek leest u hieronder. Het wandelen staat onder leiding van: Gijs Boelens, Ine Peperkamp, Betsie Schenkels en Leo Looijmans
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Contactpersoon: Gijs Boelens tel. 226 2747

Onderstaand de komende wandelingen.
Donderdag 5- & 19 september Heezerenbosch, samenkomst bij van Oeffelen (laatste huis rechts)
Donderdag 3- & 17 oktober Oude Kerkhof, samenkomst kaasboerderij fam. Bax, Oude Kerkhof