Van onze programmacommissie

Na een aantal maanden van gedwongen relatieve rust, gaan we weer een aantal activiteiten programmeren. Echter, door de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus, zijn we genoodzaakt om te programmeren binnen de mogelijkheden die er zijn.
Ook dienen we onze werkwijze aan te passen. Zo zullen we bijvoorbeeld vragen om u doorgaans aan te melden via de mail.
Door aanmelding geeft u de Seniorenvereniging kbo Heeze ook een éénmalige machtiging om de kosten van de activiteit van u bankrekening te incasseren.
Geen mail? Probeer de aanmelding dan te regelen via familie, kennissen etc. In geval het helemaal niet anders kan, dan is telefonisch aanmelden ook mogelijk.

De voor de activiteit geldende procedure leest u bij de beschrijving van de betreffende activiteit. Wij wijzen u erop, dat de deelname aan onze activiteiten geheel onder uw eigen verantwoordelijkheid valt.

Laten we er met z’n allen het beste van maken binnen de mogelijkheden die er zijn.

Reacties zijn gesloten.