Tijd van leven

Ieder mensenleven kent verschillende levensfasen. In onze tijd is jeugd en jong zijn een levensfase die zeer gewaardeerd wordt.
Hoe is het als je deze levensfase achter de rug hebt? Hoe is het als je leeftijd steeds hoger wordt en de krachten en mogelijkheden minder worden?
Is het moeilijk om je draai te vinden in een volgende levensfase? Als je het werkende leven achter de rug hebt, hoe zijn nog zin en doel te vinden?

We gaan hierover in gesprek, op woensdag 19 april, 14.00 uur in ‘t Perron, onder leiding van drs. M. van Nie.

Opgeven voor deze middag kan bij Greet van Poppel 0624981750

 

Reacties zijn gesloten.