Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant dagvaarden Nederlandse Staat

De beide seniorenorganisaties, gesteund door Vereniging van Gepensioneerden
Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) en Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers
(VOHM), hebben de Nederlandse Staat gedagvaard. Zij zijn van mening dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met Europese regels, waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer geïndexeerd worden en er binnenkort zelfs (weer) gekort moet worden.

Klik hier voor het persbericht

Reacties zijn gesloten.