Zondagmiddagconcerten  aanvang 14.15 uur

Zodra er weer concerten zijn zullen wij dit hier vermelden.

Kaarten bestellen
Concertkaarten dient u zelf te bestellen via: tickets@MuziekgebouwEindhoven.nl of rechtstreeks bij het bespreekbureau van het muziekcentrum,
maandag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur. Tel. 040-244 2020
Philharmonie Zuid Nederland is te bereiken via www.philharmoniezuidnederland.nl
Ook kunt u informatie inwinnen bij contactpersoon Annemie van Asten, tel. 226 1556.