Vergaderdata voor 2019

Bestuursvergaderingen Algemene vergaderingen
02 januari
06 februari
06 maart 20 maart jaarvergadering
03 april
01 mei
05 juni
03 juli
21 augustus
02 oktober  23 oktober najaarsbijeenkomst
06 november
04 december