Vergaderdata voor 2017

Bestuursvergaderingen Algemene vergaderingen
03 januari
07 februari
07 maart 28 maart jaarvergadering
04 april
02 mei
06 juni
04 juli
22 augustus
03 oktober  24 oktober najaarsbijeenkomst
07 november
05 december