Vergaderdata voor 2020

Bestuursvergaderingen Algemene vergaderingen
08 januari
05 februari
04 maart, 25 maart jaarvergadering
01 april
06 mei
03 juni
01 juli
19 augustus
07 oktober  28 oktober najaarsbijeenkomst (onder voorbehoud)
04 november
02 december