Het logo van de KBO heeft de volgende betekenis:

Een oudere die met geheven armen
een dak ondersteunt

Het dak als symbool voor
beschutting en bescherming

Tegelijkertijd is het de oudere zelf, die het dak steunt
door op te komen voor zijn belangen.