De KBO is een belangenorganisatie van en voor mensen van 50 jaar en ouder. Zij ontplooit activiteiten die gericht zijn op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van hun sociale contacten. Daarmee wil de vereniging het welzijn van ouderen en hun participatie in de samenleving bevorderen. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.

KBO Heeze acht het van belang dat steeds meer mensen van 50 jaar en ouder het nut van deze organisatie inzien. In samenwerking met anderen -zonder wie dan ook tekort te willen doen – noemen we in het bijzonder SeniorenBelangen -, wil zij optreden als belangenbehartiger en als aanbieder van diensten die aansluiten op de belevingswereld en de wensen van haar leden.

In het kader van de individuele en collectieve belangenbehartiging is het voornaamste aandachtspunt (speerpunt van beleid) de zorg voor het in voldoende mate beschikbaar zijn van voorzieningen op het terrein van cultuur, dienstverlening, gezondheidszorg, sport, veiligheid, vervoer, welzijn en wonen.

Samenwerking in een groter geheel
KBO Heeze is een plaatselijke, zelfstandige organisatie met bijna 1100 leden, zij maakt deel uit van KBO Brabant.

KBO Heeze is samen met de twee andere KBO afdelingen binnen de gemeente Heeze – Leende verenigd in de KBO Kring Heeze-Leende. Zo kunnen krachten worden gebundeld en kan meer invloed worden uitgeoefend.

KBO Heeze is ook vertegenwoordigd in de Stichting SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel, meer informatie vindt u op hun website. Binnen SeniorenBelangen is het seniorenbeleidsplan het handvat voor handelen. KBO Heeze is ook vertegenwoordigd in de participatieraad van de gemeente Heeze-Leende.

Betekenis KBO logo

Het logo van de KBO heeft de volgende betekenis:

kbologo3Een oudere die met geheven armen
een dak ondersteunt

Het dak als symbool voor
beschutting en bescherming

Tegelijkertijd is het de oudere zelf, die het dak steunt
door op te komen voor zijn belangen.