Muzieklezingen door Karin van Tuel

Komende winter is er weer gelegenheid een cyclus van 4 muzieklezingen bij te wonen. Iedere bijeenkomst wordt verlevendigd met vele korte film- en muziekfragmenten.

Datums en onderwerpen

11 oktober: Wat is een conservatorium? Naast het bespelen van een instrument of zang, zijn er ook veel andere vakken en richtingen op een conservatorium.
Zoals de opleiding tot muziektheoreticus, componist en dirigent.

22 november: De singer-songwriter. De term singer-songwriter duidt van origine muzikanten aan die zelfgeschreven liedjes brengen met persoonlijk getinte teksten en zichzelf begeleiden op één instrument – doorgaans een akoestische gitaar, maar een piano komt ook voor.
O.a. Bob Dylan, Paul Simon en Leonard Cohen komen aan de orde.

10 januari: De muziek van de Katharen. Zuidwest Frankrijk, 12e, 13e eeuw, de Katharen hadden veel aanzien en waren invloedrijk. Deze streek kende dan ook een grote welvaart met aandacht voor kunst, dans, muziek en mystiek. Maar het Kathaars gedachtegoed botste met dat van de Katholieke Kerk. In de 12e eeuw gaf de Paus het bevel om de Katharen te bekeren. Er volgden bloederige kruistochten met de massaslachting van Montségur in 1244 als trieste anticlimax. Dit betekende dan ook het einde van het rijk van de Katharen.

14 februari: Zigeunermuziek deel 2: flamenco. Na het succesvolle deel 1 over de zigeuners die via de Balkan Europa binnenkwamen, nu de muziek van de zigeuners die via Noord-Afrika in Spanje gezorgd hebben voor de bloeiende en hartstochtelijke flamencomuziek.

De lezingen worden gehouden op vrijdagmiddag van 14.00 tot ca. 16.00 uur in lokaal 1.06 van dorpshuis ‘t Perron.
De kosten bedragen € 20,00 voor de gehele cyclus. Te betalen voor aanvang eerste lezing.
Aanmelden: voor 1 oktober bij Ben Odijk, mail: benodijk@outlook.com tel. 06-45270088. Maximaal aantal deelnemers: 20