Kunstcyclus door Sophie Tutelaers.

Enkele maanden geleden deelde Lies van Bree haar fijne ervaring over een kunstlezing van Sophie Tutelaers. Ze vroeg aan de programmacommissie of dat ook iets voor Senioren kbo Heeze zou kunnen zijn. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de cyclus van 2 kunstlezingen met aansluitend een museum bezoek. Dit bleek aan te slaan bij onze leden, 24 mensen hebben zich hiervoor ingeschreven .

De lezingen vonden plaats op 19 januari en 2 februari. In deze 2 lezingen werd stil gestaan bij de schilderkunst en beeldhouwkunst in de Middeleeuwen met een accent op Pieter Breughel en zijn zonen. Ook de Romaanse architectuur kwam ruim . In Maastricht is hiervan nog veel terug te vinden zoals de O.L.V. Basiliek.
Als afsluiting bezochten we op 12 februari het Bonnefanten museum, waar we door Sophie werden rondgeleid en een aantal onderwerpen uit de lezingen in het echt konden aanschouwen. Daarnaast besteedde zij nog aandacht aan enkele modernere kunstvoorwerpen die, dank zij haar toelichting, tot de verbeelding spraken. Zonder uitzondering was iedereen enthousiast over deze kunstcyclus maar vooral over de fantastische vertelstijl en kundigheid van Sophie. Iedereen ziet uit naar het vervolg.

Reacties zijn gesloten.