KBO 60 jaar

In aanloop naar het 60 jarig bestaan plaatsen wij regelmatig stukjes historie van KBO Heeze.
Deze stukjes zijn afkomstig uit het boek “Senioren hebben de toekomst” geschreven door Harrie Berkers en uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan. Deze stukjes zijn bewerkt en aangevuld en gaan tot ons jubileum in 2019.

Deel 9

De jaren 1969 – 1973
De gemeente Heeze verstrekt in 1969 een subsidie van ƒ 1128,50 gulden. Een aanzienlijk bedrag van ongeveer 4,50 gulden per lid. De in 1964 opgerichte carnavalsvereniging “De Kraaienvangers” verzorgde in februari 1969 een Bejaardenmiddag, een traditie die tot op de huidige dag bleef bestaan.
De krant schreef in januari van dit jaar dat het aantal bejaarden in Heeze onder het landelijk gemiddelde lag.
In 1971 zijn er 478 personen van 65 jaar en ouder. De KBO telde op dat moment circa 270 leden.

Dansclub “De Deurzetters”
De Dansclub “De Deurzetters” werd opgericht in 1972, eerst binnen de KBO, daarna los van de KBO maar wel met KBO leden. Jan v. Schaijk was de dansleraar en de muziek werd gedraaid door Hendrik Kessels.
Zorg voor ontspanning voor de ouderen was in die jaren een voornaam actiepunt van de diocesane Bond voor Ouderen.

Levensvreugde
Het zangkoor “Levensvreugde” werd eveneens opgericht in 1972.
Voorzitters waren: respectievelijk Peer Dommels; Frie Vermeer; Bert Sak en Janus Scheepers, vanaf 2011 is dit Frans Machielsen.
Het koor zorgde voor opluistering van de Kerstviering; optredens waren er in o.a. “De Weerde”. Er waren uitwisselingen met Someren-Eind; Asten/Heusden; Achel; Stramproij.
Bij die uitwisselingen was er een H. Mis die werd gehouden in een verenigingszaaltje of parochiehuis. Ook nu in 1028 is Levensvreugde actief. Zo zingen zij 1x per maand in de kerk tijdens de mis van 11.00 uur. Ook optredens buiten Heeze worden nog steeds gedaan.

In 1973 werd een lening afgesloten bij de Rabobank van ƒ 2700,- voor de aankoop van een biljart.
Het biljart kostte ƒ 2500,-, inclusief een Prismaklok voor ƒ 1538,-.
Na 4 jaar was de lening weer afgelost. Na verloop van een tijd is het biljart wegens onvoldoende belangstelling weer verkocht. In 2009, is er toch weer een biljartclub actief.
Ook werd in 1973 veel werk gemaakt van ziekenbezoek, jubilea en verjaardagen.
In het financieel verslag vinden we daarvoor een uitgave van ƒ 670,-

Reacties zijn gesloten.