KBO 60 jaar

In aanloop naar het 60 jarig bestaan plaatsen wij regelmatig stukjes historie van KBO Heeze.
Deze stukjes zijn afkomstig uit het boek “Senioren hebben de toekomst” geschreven door Harrie Berkers en uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan. Deze stukjes zijn bewerkt en aangevuld en gaan tot ons jubileum in 2019.

Vandaag deel 7

1964 Rit voor bejaarden
In “De Parel van Brabant” van 8 juli 1964 lezen we dat voor de 12e maal de rit voor Bejaarden is georganiseerd door het comité van MAC Heeze. 300 personen namen er aan deel, 30 auto’s en 2 bussen. Alleen met een doktersverklaring mocht men met de auto mee.
Het organisatiecomité Rit voor Bejaarden bestond toen uit voorzitter Paul Weemering; secretaris Theo v. Gennip (schoolmeester); penningmeester Johan v. Meerwijk.
In het jaar daarvoor was er al overleg geweest met de Bejaardenbond over het programma. In 1965 werd de rit mede mogelijk gemaakt door Postduivenvereniging
“De Luchtbode” die een wedvlucht organiseerde en de opbrengst was ten bate van de Bond van Bejaarden.

In juli 1964 is de 1e voorzitter M. Eijsermans overleden, met hem verdween een kleurrijk figuur die strijdbaar was. De krant schreef: “Op 79 jarige leeftijd is overleden dhr. Eijsermans. In het verengingsleven van Heeze heeft hij een grote rol gespeeld. De laatste jaren had hij vooral grote belangstelling voor ‘de Bond voor Bejaarden’ in Heeze”

foto: MAC Heeze, uit de collectie van Leo Lingers

Reacties zijn gesloten.