KBO 60 jaar

In aanloop naar het 60 jarig bestaan plaatsen wij regelmatig stukjes historie van KBO Heeze.
Deze stukjes zijn afkomstig uit het boek “Senioren hebben de toekomst” geschreven door Harrie Berkers en uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan. Deze stukjes zijn bewerkt en aangevuld en gaan tot ons jubileum in september 2019.
Vandaag deel 5

1961 rumoer binnen de bond
Op 10-1-1961 was er volgens de krant een rumoerige vergadering van de Heezer bejaarden. “Het kabinet Eijsermans is gevallen” kopte de krant. (Dhr. Eijsermans zat zoals reeds vermeld, ook in de politiek, was o.a. gemeenteraadslid en wethouder voor de Partij van de Arbeid; vermoedelijk de reden dat de krant via de plaatselijke correspondent deze politieke term gebruikte). Tijdens deze vergadering, die door circa 60 bejaarden werd bijgewoond, ontstond een felle discussie tussen enkele bestuursleden die zo hoog opliep dat een van de bestuursleden het aftreden van de voorzitter eiste.
De leden van de afdeling staken hun afkeuring van het gekrakeel niet onder stoelen of banken en velen verlieten de zaal. Uit een later krantenbericht bleek dat het hele bestuur was afgetreden.

Twee weken later kwam men opnieuw bijeen om een nieuw bestuur te kiezen. Hoe het allemaal verder verlopen is, is niet bekend, maar op 8 maart 1961 was er weer een rumoerige vergadering en koos men een nieuw bestuur. De nieuwe voorzitter werd Harrie Bosmans.
Op 29-3-1961 wist de krant nog te vermelden dat de oud-voorzitter van de RK Bond van Bejaarden en Gepensioneerden een klacht had ingediend bij het Diocesane bestuur van de bond. Overigens is na onderzoek bij enkele insiders gebleken, zo berichtte de krant verder, dat de klachten van oud-voorzitter Eijsermans zeer terecht waren. Met deze rehabilitatie van de oud-voorzitter en zijn medebestuursleden was de vrede weer getekend. Maar wel bleek uit dit alles de bevlogenheid van betrokkenen.
Er waren toen al ouderen die niet over zich lieten lopen, maar zelf opkwamen voor hun belangen. De oud-voorzitter Eijsermans was daar het sprekende voorbeeld van.

Reacties zijn gesloten.