KBO 60 jaar

In aanloop naar het 60 jarig bestaan plaatsen wij regelmatig stukjes historie van KBO Heeze.
Deze stukjes zijn afkomstig uit het boek “Senioren hebben de toekomst” geschreven door Harrie Berkers en uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan. Deze stukjes zijn bewerkt en aangevuld en gaan tot ons jubileum in september 2019.
Vandaag deel 4

De KBO gaat van start de jaren 1959-1960
In het Eindhovens Dagblad van 16-1-1959 wordt vermeld dat in Heeze een vergadering wordt gehouden van de bejaarden.
Er wordt een definitief bestuur gekozen, te weten: H. M. Eijsermans, voorzitter;
H. Verest; J. Hönen; H. Welten; W. v. Eert. Ook hier was de invloed van de toenmalige KAB duidelijk zichtbaar in de persoon van de voorzitter, een bevlogen belangenbehartiger van de arbeiders in Heeze, waarvan velen (ruim 600) werkzaam waren in de twee textielfabrieken, die Heeze toen rijk was.

Van de bestuursleden werd het nodige verwacht, want H. Verest klaagde op de vergadering dat het werk te zwaar was. Persoonlijk moest hij in 6 uitgestrekte wijken de contributie ophalen. Wij kunnen ons nu nog voorstellen hoe tijdrovend dit was want er moest overal natuurlijk een half uurtje bijgepraat worden.

KBO Heeze is dus vermoedelijk niet op 29 september 1959 opgericht, maar al in het begin van dat jaar.
Op 1-7-1959 berichtte het Eindhovens Dagblad: MAC Heeze bereidde bejaarden onvergetelijke reis. Nu nog op eigen initiatief maar ook daar zou de nieuwe KBO al spoedig van zich laten horen. De krant schreef op 1-6-1960: ‘ dat het comité van MAC Heeze toch een bejaardenrit organiseert’, wat er op wees dat er enkele strubbelingen waren geweest. Inderdaad waren die er en die kwamen van de Bond van Bejaarden zelf, die zich bemoeide met de organisatie. Men zou ook kunnen zeggen de bejaarden werden mondig, in ieder geval de voorzitter.

Op 3 augustus 1960 heeft de RK Bond voor bejaarden en gepensioneerden in het verenigingsgebouw een feestvergadering gehouden waarvoor grote belangstelling bestond. Tot de talloze aanwezigen behoorden deken C. Berkelmans, het college van B&W en gemeentesecretaris A. de Vries. Tijdens de bijeenkomst werd onder meer het woord gevoerd door voorzitter Eijsermans die meedeelde dat de bond zich beijvert voor een extra toelage voor bejaarde echtparen. Het jaar werd afgesloten met een feest.

foto: 1e voorzitter van KBO Heeze, dhr. Eijsermans

Reacties zijn gesloten.