KBO 60 jaar

In aanloop naar het 60 jarig bestaan plaatsen wij regelmatig stukjes historie van KBO Heeze.
Deze stukjes zijn afkomstig uit het boek “Senioren hebben de toekomst” geschreven door Harrie Berkers en uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan. Deze stukjes zijn bewerkt en aangevuld en gaan tot ons jubileum in september 2019.
Vandaag deel 3

KBO Heeze is in 1959 opgericht als “Katholieke Bond van Ouderen en Gepensioneerden”, toen in de volksmond Bond van bejaarden genoemd. De Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) was hiervan in Brabant de initiatiefnemer. In 1983 werd de naam veranderd in Katholieke Bond van Ouderen (KBO).

Na 1990 werd als ondertitel toegevoegd “Belangenorganisatie voor senioren” en de leeftijd werd bijgesteld naar 55+ omdat steeds meer senioren eerder ophielden met werken.
Vanaf 2009 kan men al lid worden vanaf 50+. In 2018 is de naam veranderd in Seniorenvereniging kbo Heeze.
Naast de belangenbehartiging, blijft ook nu nog steeds de gezelligheid een belangrijke pijler, evenals de sociale functie.

Ondanks de “K” van Katholiek is iedereen welkom, katholiek, protestant of zonder.
Tijdens de jaarlijkse kerstviering in dorpshuis ’t Perron zijn de pastoor en dominee beide aanwezig. Door de dominee wordt dan altijd op een eigentijdse manier de kerstgedachte overgebracht.

Reacties zijn gesloten.