KBO 60 jaar

In aanloop naar het 60 jarig bestaan plaatsen wij regelmatig stukjes historie van KBO Heeze.
Deze stukjes zijn afkomstig uit het boek “Senioren hebben de toekomst” geschreven door Harrie Berkers en uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan.
Deze stukjes zijn bewerkt en aangevuld door Liesbeth Lingers en gaan tot ons jubileum in 2019.

Vandaag deel 2, Waarom de initiatieven tot oprichting van de KBO?

In de periode na de Tweede Wereldoorlog kwamen mensen die vanwege hun leeftijd niet meer konden of mochten werken, in grote problemen.
Tal van organisaties voelden zich aangesproken om bejaarden met hulp en aandacht terzijde te staan.
De verzuiling was nog hevig verankerd in onze maatschappij.

Toen eenmaal de Algemene Bond voor Ouden van Dagen in het leven werd geroepen, vroeg dat om een katholieke tegenhanger. Het diocesane bestuur van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) haalde de katholieke leden uit de Algemene Bond en samen vormden zij de eerste Katholieke Bond van Ouden van Dagen.
In 1948 werden de verschillende afdelingen gebundeld in de Katholieke Bond van Ouden van Dagen in het Bisdom Breda, dit is de voorloper van het huidige KBO Brabant. De andere bisdommen volgden snel: ‘s Hertogenbosch, Roermond, Haarlem en Utrecht.

Onder auspiciën van de K.A.B. (Katholieke Arbeiders Beweging) werd in 1951 een diocesane Bond voor Bejaarden en Gepensioneerden opgericht.
In 1957 werd de bond zelfstandig en later onderdeel van de Landelijke Unie KBO.
Heeze was toen kennelijk nog niet toe aan de oprichting van een vereniging voor bejaarden, maar er gebeurde al wel iets. Het lot van de bejaarden was bekend en er waren mensen die zich dat aantrokken en er iets aan wilden doen, al was het dan ook maar een dag per jaar.

Reacties zijn gesloten.