KBO 60 jaar

In aanloop naar het 60 jarig bestaan plaatsen wij regelmatig stukjes historie van KBO Heeze.
Deze stukjes zijn afkomstig uit het boek “Senioren hebben de toekomst” geschreven door Harrie Berkers en uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan. Deze stukjes zijn bewerkt en aangevuld en gaan tot ons jubileum in 2019

Deel 15 -slot

2010 tot heden 2019

Na sluiting van d’n Toversnest in september 2011, heeft de KBO Heeze een nieuw onderdak gevonden in dorpshuis
‘t Perron. Twee lokalen van ’t Perron zijn dagelijks in gebruik voor de diverse activiteiten van de KBO Heeze.
KBO Heeze heeft ter gelegenheid van die gebeurtenis en het feit dat de KBO 50 jaar bestond, een monument geschonken aan Stichting Beheer Dorpshuis Heeze. Het beeldhouwwerk is gemaakt door de Heezer kunstenaar Jac v. Galen en is geplaatst voor de ingang van de Rabo zaal. De tekst op het beeld luidt: 50 jaar KBO Heeze 1959-2009 en het stelt Ontmoeting voor. Een jaar na de opening van ’t Perron, op 11-11-2016, is tijdens de opening van het carnavalsseizoen, het kunstwerk gesneuveld.

Ongeveer 100 vrijwilligers houden de organisatie draaiende. Zij worden aangestuurd door een actief en betrokken bestuur. Bij alle vaste dagelijkse activiteiten fungeert een of meerdere vrijwilligers als aanspreekpunt. Alle computercursussen worden door KBO-vrijwilligers verzorgd. Een keer per jaar overlegt het bestuur met alle vrijwilligers over hun activiteiten. En natuurlijk is er elk jaar een vrijwilligersdag waarbij zij in het zonnetje worden gezet.

Een programmacommissie buigt zich over de wisselende activiteiten en uitstapjes. Tweemaal per jaar verschijnt een programmaboekje met informatie over de activiteiten en maandelijks komt er een nieuwsbrief uit. Deze laatste wordt tegelijk bezorgd met het maandblad Ons, dat door de provinciale KBO wordt uitgegeven. De website van KBO Heeze is gemoderniseerd en bevat veel en vooral ook toegankelijke informatie.

Met de komst van de WMO wordt zorg en welzijn voor de ouderen op gemeentelijk niveau geregeld. Dat vraagt veel inzet op het gebied van de lokale belangenbehartiging en daar zet het bestuur zich volop voor in. KBO Heeze beschikt over goed opgeleide cliëntondersteuners die ouderen bijstaan bij de zorgaanvragen. De belasting invulhulpen en ouderenadviseurs geven desgevraagd individuele ondersteuning.

Het bestuur werkt nauw samen met de KBO Leende en de KBO Sterksel in de Kring Heeze-Leende en is vertegenwoordigd in de participatieraad en SeniorenBelangen.
KBO Heeze biedt aan bijna 1100 ouderen van Heeze de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, op de hoogte te blijven , te ontspannen , andere mensen te ontmoeten en de mogelijkheid om krachten te bundelen en belangen te behartigen.
Kortom de KBO is nog steeds springlevend en is een organisatie die zijn bestaansrecht in de afgelopen 60 jaar ruimschoots heeft bewezen.

Reacties zijn gesloten.