KBO 60 jaar

In aanloop naar het 60 jarig bestaan plaatsen wij regelmatig stukjes historie van KBO Heeze.
Deze stukjes zijn afkomstig uit het boek “Senioren hebben de toekomst” geschreven door Harrie Berkers en uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan. Deze stukjes zijn bewerkt en aangevuld en gaan tot ons jubileum in 2019

Deel 13
Senioren in de 21e eeuw
Naast ontspanning, ontmoeting en ontwikkeling wordt belangenbehartiging een van de speerpunten van de KBO. Voorbeelden van belangenbehartiging zijn:

Ouderen en belastingadviseurs
Korting bij winkeliers
Eenzaamheidspreventie: bezoekdienst
Deelname Klankbordgroep dorpshuis
Deelname bestuur SeniorenBelangen
Overleg met wethouder 2x p.j.
Via Kringoverleg signalen naar de landelijke KBO
Woonenquête t.b.v. gemeentelijk rapport ‘regie op wonen’

In 2001/2002 werd door de GGD een seniorenpeiling uitgevoerd in Heeze-Leende. Enkele punten uit het omvangrijke rapport: 18% van de senioren heeft alleen AOW, en 10% geeft aan enige tot grote moeite te hebben om rond te komen. Bijna een kwart van de senioren gebruikt niet dagelijks een warme maaltijd. Een computer wordt gebruikt door een derden van de senioren en 24% heeft moeite met het uitvoeren en bijhouden van de persoonlijke administratie o.a. ook voor de jaarlijkse belastingopgave. Ook dit is en blijft, zoals reeds gezegd, een belangrijke taak voor de ouderenadviseurs.

Senioren blijven bij de tijd en zijn creatief
Enkele activiteiten uit het eerste decennium van de 21e eeuw

2002 Discussie over het dorpshuis loopt reeds
Rijvaardigheidstest met BROEM
Veilig fietsdag voor het eerst
2003 Raad Welzijn Ouderen wordt een Stichting waarin KBO ook is vertegenwoordigd.
Op de tekeningen van het Multifunctioneel Centrum komt KBO niet voor: reden voor protest.
2004 15-9-2004: KBO krijgt volledige rechtspersoonlijkheid doordat de statuten notarieel worden vastgelegd.
2005 Op 29 april 2005 krijgt voorzitter Janus Scheepers een Koninklijke Onderscheiding voor zijn vele werk in het belang van de gemeenschap Heeze verricht. Jammer genoeg zal hij er niet lang van genieten want hij overlijdt onverwacht in juni 2005.

Interessant is de lijst met “Nevenactiviteiten van de KBO-bestuursleden” die we in de notulen van die tijd tegen kwamen. Zo worden genoemd: Kwaliteitspanel; 3VO (veilig verkeer); Werkgroep bibliotheek 55+; Klankbordgroep Rabo; Klankbordgroep Dorpshuis; Kringactiviteiten; Ouderenadviseurs; Programmacommissie; Werkgroep KBO Brabant “Eenzaamheidspreventie”; Raad Welzijn Ouderen; 3 Kernen overleg; Wet Maatschappelijke Ontwikkeling, programmacommissie.

Reacties zijn gesloten.