KBO 60 jaar

In aanloop naar het 60 jarig bestaan plaatsen wij regelmatig stukjes historie van KBO Heeze.
Deze stukjes zijn afkomstig uit het boek “Senioren hebben de toekomst” geschreven door Harrie Berkers en uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan. Deze stukjes zijn bewerkt en aangevuld en gaan tot ons jubileum in 2019

Deel 11

Jaren ‘80
De samenwerking met de KBO-verenigingen uit Leende en Sterksel komt in 1985 op gang. Op 24-9-85 was er een ontmoetingsdag in “’t Scureken” voor alle 65+ers van Heeze, Leende en Sterksel.
Op 14 maart 1986 wordt sociale alarmering een feit: RIWO en KBO zetten dit op poten. Rien Ooms heeft dat bij velen geïnstalleerd, ongeacht of ze wel of niet KBO lid waren.
Ook werd een flink bedrag, ƒ 8860,- bestemd voor informatie en voorlichting.
Uit de stukken bleek dat ook zwemmen tot het activiteitenpakket was gaan behoren, want in 1987 was er contact met Gemeente Geldrop ter voorkoming van de sluiting van “NV Sportfondsenbad Geldrop”.
Koersbal wordt in dit jaar voor het eerst genoemd.
Tot 1988 werd de contributie aan huis opgehaald. Dit was een vorm van persoonlijk contact. De nieuwe tijd van betaling per bank kwam daarvoor in de plaats en op dit moment gaat de hele inning nagenoeg volledig automatisch.

Jaren ‘90

KBO Toneel in Heeze

Jarenlang was er een toneelclub met de toepasselijke naam “Op de Planken”. Ze luisterden met veel plezier vergaderingen en feestjes van de KBO op, maar behalve het optreden waren ook de oefenavonden een bron van vermaak en vriendschap onder elkaar. Er werd veel gelachen.

In de jaren 1989 t/m 1997 werden de volgende werken op de planken gebracht:
1989 Gevecht met drie vrouwen
1990 Stom geluk
1991 Laura
1992 De Echo
1993 Laat Bob maar schuiven
1994 Een huis vol inbrekers
1995 Een ei hoort erbij
1996 Trekpleister
1997 Engelen dwalen door Heeze

3 leden deden met al deze optredens mee en dat waren: Diny Hikspoors; Jac Scheenen en Riek van Lierop. Alles onder regie van Dirk Kroon. Later was Janus van Eersel regisseur.

Reacties zijn gesloten.