Alzheimer telefoon
De Alzheimer Telefoon biedt zeven dagen per week een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie.
De Alzheimer Telefoon is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 – 5088, 7 dagen per week van 9:00 tot 23:00 uur.
De Alzheimer Telefoon is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of advies bij dementie.
Ook kunt u dit telefoonnummer bellen als u uw verhaal over dementie wilt delen.

De vrijwilligers die de telefoon beantwoorden zijn zelf ervaringsdeskundigen of deskundigen met een gerelateerde professionele achtergrond.
Als geen ander kennen zij de last en raadselen van het omgaan met dementie.

Cordaad Welzijn
Het Steunpunt Mantelzorg van Cordaad Welzijn is goed op de hoogte van organisaties en diensten waar je als mantelzorger iets aan kunt hebben.
Het steunpunt biedt op vijf terreinen ondersteuning:
Informatie en advies
Emotionele steun, individueel en groepsgewijs
Praktische ondersteuning
Belangenbehartiging
Trainingen en workshops
Je kunt er als mantelzorger terecht voor informatie en persoonlijke begeleiding. Als je even je verhaal kwijt wilt of als je advies nodig hebt. Maar ook voor bemiddeling, emotionele en praktische ondersteuning.
Registreren als Mantelzorger
Men kan zich bij het Steunpunt Mantelzorg registreren als mantelzorger met de volgende voordelen: je krijgt een persoonlijke uitnodiging voor allerlei zaken die voor mantelzorgers van belang kunnen zijn (de jaarlijkse waardering, cursussen) en wordt op de hoogte gehouden middels een nieuwsbrief.
Ga voor registratie naar www.cordaadwelzijn.nl/mantelzorger-worden Je kan je ook telefonisch aanmelden.
Heb je een vraag? Stel hem gerust en neem even contact op:
het Steunpunt Mantelzorg is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag via
steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl of Björn Roos, Mantelzorgconsulent email: BjornRoos@cordaadwelzijn.nl tel.06-51861354

Eetpunten
Iedere laatste vrijdag van de maand wordt er in het restaurant van dorpshuis ’t Perron een heerlijke maaltijd geserveerd. Kosten € 7,00 per persoon.
Aanvang 12.00 uur. Door het grote aantal deelnemers komt men na aanmelding op een wachtlijst.
Contactpersoon: Constance Jak tel. 226 2168

Het Bestek
Vrijdag 7 februari 2020 was de start van een nieuw initiatief in Heeze. Daar kookten zes vrijwilligers voor het eerst voor een groep van tien personen die te gast waren in dorpshuis ’t Perron in Heeze. Het Bestek, niet te verwarren met Eetpunt Heeze dat iedere laatste vrijdag van de maand voor ruim zeventig gasten kookt, vult de drie andere vrijdagen in.
In de doelgroep vallen de inwoners van Heeze die echt niet meer zelf kunnen koken en/of de Heezenaar die niet alleen wil eten en daardoor vereenzaamd.
Inschrijven kan in ’t Perron waar een klapper hangt en men zich kan inschrijven voor de gewenste datum.
Is er een vrijdag al helemaal vol, dan kun je al voor de week erop reserveren. De kosten bedragen € 7,50.
Het Bestek is nog op zoek naar vrijwilligers die een of meerdere vrijdagen per maand willen helpen met koken, afwassen of tafel dekken.
Heb je interesse, stuur dan een e-mail naar: sociaalmakelaar@heeze-leende.nl

Hulpdienst St. Maarten
Hulpdienst: Hebt u hulp nodig voor boodschappen, vervoer of begeleiding naar arts of ziekenhuis?
Bel naar Ank Eichhorn tel. 06 465 33 160 of Mieke v.d. Groenendaal, tel. 06 313 77 155. Bij voorkeur tussen 17.00-19.00 uur.
Klussendienst: Zit u met een klusje of probleem in of rond huis en kunt u dat niet zelf of met behulp van familie/vrienden oplossen?
Bel dan naar Tiny Broeren, tel. 06 313 79 101
Koffieochtenden: Wilt u eens een gezellig praatje maken, kom naar de inloop- koffieochtend St. Maarten van 10.00-12.00 uur in de kantine van de korfbalvereniging, Ds Kremerstraat 31, elke eerste en derde vrijdag van de maand.

WMO loket
Voor informatie en advies op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kan men terecht bij het WMO loket, in het gemeentehuis iedere werkdag van 9.00-12.30 uur.
Mevrouw Petra Bakker – Verhoeven is WMO-vertrouwenspersonen voor de gemeente Heeze-Leende.
De Wmo vertrouwenspersoon treedt op als onafhankelijke persoon die benaderbaar is voor de burger die een beroep doet/wil doen op de Wmo.
In geval van onduidelijkheid of twijfel over de juistheid van de ambtelijke advisering c.q. besluitvorming kan de aanvragende burger deze kwestie met de vertrouwenspersoon doornemen.
Contactgegevens:
Mevrouw Bakker-Verhoeven is bereikbaar via telefoonnummer 06 2381 4105 of via e-mail op petrabv@hotmail.com

Zorgbureau Ananz
Informatie over zorgbemiddeling tussen zorgvragers en zorgaanbieders op terrein van verpleging, verzorging en dagopvang, vindt u op www.Ananz.nl of via:
Zorgbureau Ananz, de Bleek 1 Geldrop, tel. 088-5677700

Loket Anna voor ouderen
Zelf de regie hebben en houden over het leven en de eventuele zorg die daarbij hoort, is voor velen van belang. Toch kan het vinden van de juiste weg in de (ouderen)zorg daarbij soms een struikelblok zijn. De wet- en regelgeving is omvangrijk en verandert regelmatig. Het Loket Anna voor Ouderen wil ouderen met een zorgvraag verbinden met de deskundige zorg die het best bij hun leef- en woonwensen past. Hierbij houden zij nadrukkelijk rekening met de persoonlijke situatie en het sociale netwerk.

Het Loket Anna voor Ouderen wordt gevormd door een breed team, dat onder meer bestaat uit cliëntadviseurs in ouderenzorg, transferverpleegkundigen, artsen, verpleegkundigen en zorgverleners. Zij werken nauw samen met zorginstellingen en huisartsen om ouderen de beste geriatrische zorg te bieden.

Het Loket Anna voor Ouderen is een daadwerkelijk fysiek loket. Om zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te zijn, heeft het een plek gekregen in de centrale hal van het St. Anna Ziekenhuis, tegenover de apotheek. Het Loket Anna voor Ouderen is vanzelfsprekend ook per mail en per telefoon te bereiken: 040 – 286 44 43.

Zuidzorg
Zuidzorg wil cliënten ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Daarvoor kan o.a. gebruik gemaakt worden van huishoudelijke zorg, verzorging en verpleging aan huis.
Hebt u vragen over thuiszorg? Kom dan naar een van de inloopspreekuren van Katinka Eggels.
Op dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur bij de huisartsenpraktijk, Strabrecht 18 en op donderdag van 13.00 tot 14.00 uur in Dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48.
Of bel voor een afspraak met wijkverpleegkundige Katinka Eggels: tel. 040-230 8408
Het adres van Zuidzorg Heeze is Jan Deckersstraat 6 tel. 040-880 6686

De Archipel.
Geeft ook zorg aan huis. Zorgdiensten, alarmeringsdiensten, huishoudelijke diensten en klussenservice. Hun zorgconsulent is te bereiken op tel.040 248 6324

Verpleeg Collectief.
In eigen omgeving genieten van persoonlijke zorg. Via een PersoonsGebondenBudget kan men bij dit collectief terecht voor werkelijk alle vormen van hulp.
U kunt uw eigen zorg samenstellen.
Verpleeg Collectief is gevestigd in de Burg. Mollaan 28, 5582 CK Waalre, tel. 040-221 5271

Bibliotheek Heeze
De Stichting Bibliotheek Heeze-Leende huurt Bibliotheek Dommeldal in voor de uitvoering van de bibliotheekdiensten.
KBO Heeze streeft naar een optimale samenwerking met bibliotheek Heeze-Leende.
Website van bibliotheek Heeze : www. Bibliotheekheeze-leende.nl
Website bibliotheek Dommeldal : www.bibliotheekdommeldal.nl

Filmbezoek
In bioscoop Pathé, Dommelstraat 27, Eindhoven (3 minuten lopen vanaf station) worden er op maandag- en dinsdagmiddag films voor 50 + gedraaid.
De kosten zijn € 6,50 incl. koffie met koek. Aanvang om 13.30 uur. www.pathe.nl

Wocom / Wooniezie
Bent u op zoek naar een passende huurwoning van Wocom en wilt u weten hoe dat werkt.
Klik hier voor de informatiekaart woningzoekende.
Of kijk op de website van Wocom of Wooniezie

Een tegen eenzaamheid
Een klein gebaar kan het verschil  maken.
Iedereen wil zich graag goed voelen. En iedereen gunt dat een ander zich ook prettig voelt.
Actief, gewaardeerd en verbonden met anderen. Toch gaat het nog wel eens mis. Een klein steuntje in de rug kan dan een groot verschil maken.
Meer informatie op de website: https://www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-jij-doen/zo-maak-je-het-verschil/