Vanaf deze pagina kunt de inschrijfformulieren downloaden en uitprinten.
Deze formulieren kunt u dan ingevuld meebrengen naar de inschrijving.

7 augustus, Brasserie Gezellig, inschrijving 25 juli
18 augustus, Alleengaanden etentje met optreden de And’re zusjes, inschrijving 31 juli