Tijdens de algemene ledenvergadering van 29 maart 2017, is de herziene versie van het huishoudelijk reglement door vergadering goedgekeurd.