Geslaagde tweede ledendag in gemeenschapshuis de Meent in Leende

Op vrijdag 12 oktober jl, was de tweede ledendag voor de leden van de KBO ’s uit Heeze, Leende en Sterksel. Ook dit jaar was het thema verbinding. Was vorig jaar de taal die ons verbond, dit jaar de natuur die alle kernen met elkaar verbindt.

Het programma was heel divers. Van informatief en hersenkrakers naar ontspanning.

Na de opening vertelde natuurgids van Staatsbosbeheer Peter Kromhout over de fauna en flora op de heide. Aansluitend was er een heerlijke lunch, verzorgd door enkele dames van KBO Leende.

Na de lunch werden onze hersencellen op de proef gesteld bij een quiz, gepresenteerd door Liesbeth Lingers.
Er waren makkelijke vragen maar ook vragen waarbij diep in het geheugen gegraven moest worden of gokken wat het antwoord zou kunnen zijn.
Na het nakijken van de antwoorden bleken er 3 personen met evenveel punten te zijn.
Dit waren mw. Jo de Win uit Leende, mw. Mariet Boelens uit Heeze en mw. Marianca v. Loon, ook uit Heeze.
Zij moesten nog een rondje van 10 vragen beantwoorden om zo tot de winnaar te komen.

Uiteindelijk werd Marianca v. Loon eerste. Zij had 8 vragen goed.
Tweede Mariet Boelens met 7 vragen goed.
Derde Jo de Win met 6 vragen goed.
Alle drie kregen een prijs aangereikt door Annie Verhoeven.

Het ontspanning gedeelte werd verzorgd door het duo Mistral uit Leende.
De dames van de organisatie, Annie Verhoeven, Ans Beenders en Liesbeth Lingers, kregen als dank van de voorzitter van de kring mw. Roos Daemen nog een bos bloemen overhandigd.
Wij kunnen weer terug kijken op een zeer geslaagde dag.

Reacties zijn gesloten.