Eigen bijdrage medicijnen vanaf 2019 niet meer dan € 250,00

Dit is goed nieuws voor mensen die helaas veel medicijnen moeten gebruiken. In 2019 wordt de eigen bijdrage gemaximeerd op € 250,00.
Deze regeling geldt voor medicijnen die zijn opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De maatregel start in 2019 en loopt in ieder geval tot en met 2021.

Van veel medicijnen bestaan verschillende merken. Deze hebben dezelfde werkzame stoffen en daardoor ook hetzelfde effect.
Zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste variant van een medicijn. Dat noemen we het preferentiebeleid.
Wilt u een duurdere variant dan vergoedt de zorgverzekeraar dit meestal niet.
De kosten van medicijnen vallen onder het eigen risico van uw zorgverzekering. De eerste € 385,00 betaalt u dus zelf.
Als u ook een vrijwillig eigen risico hebt dan kan dit bedrag nog verder oplopen, tot maximaal € 885,00.

Daarnaast betaalt u voor sommige medicijnen nog een eigen bijdrage. Op jaarbasis kan dat al om honderden of zelfs duizenden euro’s gaan.
Om te voorkomen dat mensen hierdoor in financiële moeilijkheden komen, heeft het kabinet deze maatregelen genomen.
Ingaande 2019 betaalt u als eigen bijdrage in de kosten van medicijnen maximaal € 250,00, alles wat daarboven komt vergoedt de zorgverzekering.

Reacties zijn gesloten.