Een positieve Algemene Ledenvergadering 2022

De Algemene leden Vergadering, op woensdag 23 maart kon deze keer doorgaan zonder de beperkende corona-maatregelen. Veel leden blijken toch nog huiverig te zijn om in een grote zaal samen te komen, dit was te merken aan de lagere opkomst dan normaal.

Het formele deel van de  vergadering verliep vlot. Alle voorstellen van het bestuur werden goedgekeurd. Jos Essing en Greet van Poppel werden voor 3 jaar herbenoemd. Maria Rentmeester was niet herkiesbaar.
Marij Ludding – Ketelaars is toegetreden tot het bestuur als coördinator van de programmacommissie.

De penningmeester, Jos Essing, gaf een heldere uitleg van de financiële situatie. Ook voor 2023 zal de contributie gehandhaafd blijven op € 26,00.
De kascommissie, Andrea Brouwers en Jac Hoiting,  hebben de boekhouding gecontroleerd en alles in orde bevonden.
Zij dechargeerden het bestuur.

Tijdens de vergadering werd een vooruitblik gegeven van de diverse activiteiten in het komende half jaar. Nog niet alles is definitief maar er staat o.a. een bezoek aan een musical, een dagreis, gezamenlijke lunch, museumbezoek, rondleidingen en enkele activiteiten in dorpshuis ’t Perron op ’t programma. Ook staan er dit jaar 2 vakanties, georganiseerd door kring Heeze-Leende, gepland. De eerste reis gaat naar Oostenrijk en de tweede naar Twente.

Onze vaste activiteiten draaien momenteel weer als vanouds en zonder corona-beperkingen. Het is duidelijk dat wij weer een actief seizoen tegemoet gaan waarbij er voor iedereen genoeg te doen is.

Na de pauze was er een optreden van het duo Mistral uit Leende dat een zeer afwisselend programma ten gehore bracht.

Twee van onze leden, Annie van Schaijk en Leo Looijmans zongen samen het Heezers volkslied, Heeze parel van Brabant.
Het was weer een goed verlopen jaarvergadering.

 

Reacties zijn gesloten.