Woensdag 23 maart  a.s. houden wij onze ledenvergadering in dorpshuis ’t Perron. Aanvang 13.30 uur.

Hieronder kunt u de uitnodiging, notulen en het jaarverslag over 2021 downloaden.

Uitnodiging 2022

Jaarverslag 2021

Notulen 2021

Op woensdag 26 oktober tijden de najaarsbijeenkomst is er een extra ledenvergadering.
extra ledenvergadering agenda