Algemene ledenvergadering op 20 maart 2019

Op woensdagmiddag 20 maart werd de middag geopend door onze voorzitter, Roos Daemen.
Zij vertelde onder andere dat dit jaar het 60-jarige jubileum van onze vereniging uitbundig gevierd gaat worden.
Daarna kwamen alle gangbare onderwerpen ter sprake.

Dit jaar waren 3 bestuursleden aan de beurt om af te treden. Gerard van Uden stelde zich niet herkiesbaar. Met een welgemeend dankwoord van de voorzitter en een attentie voor Gerard en voor zijn vrouw heeft Gerard afscheid genomen.

Zowel de voorzitter als de vicevoorzitter hadden hun termijn van 3 x 3 jaar vol gemaakt. Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen is het echter onverantwoord als zij beiden tegelijk stoppen. In goed overleg is Lies van Bree gestopt. De voorzitter, Roos Daemen, blijft daarom voorlopig nog doorgaan.

Ook voor Lies was een dankwoord door de voorzitter. De jarenlange samenwerking tussen deze twee personen heeft de vereniging veel opgeleverd. Vooral haar vele contacten op sociaal en maatschappelijk gebied maakte haar tot ideale woordvoerder van onze vereniging.
Dit alles was genoeg reden om haar te verrassen met een bijzondere onderscheiding: De zilveren speld met de gouden rand van KBO-Brabant. Deze werd uitgereikt door Jan Hoevenaars, bestuurslid van KBO-Brabant.

Gelukkig hebben 2 personen zich bereid getoond om het bestuur te komen versterken. Maria Rentmeester en Greet van Poppel hebben zichzelf voorgesteld en werden vervolgens gekozen.
Door onze penningmeester werd op een duidelijke manier verslag gedaan over onze financiële situatie. Afgelopen jaar hebben we met een overschot kunnen afsluiten. Dit jaar is een jubileumjaar en hiervoor hebben wij veel geld gereserveerd om allerlei feestelijkheden te organiseren. Voor volgend jaar wordt een tekort voorzien en daarom is voorgesteld de contributie per 2020 met €1 te verhogen tot € 26. Dit voorstel werd met grote meerderheid aangenomen.

Vermeldenswaard is nog de ledenwerfactie die in het kader van het 60-jarig jubileum een bijzonder karakter heeft.
Ieder lid dat een nieuw lid aanbrengt krijgt daarvoor een waardebon van € 5. Op onze feestdag, 29 september, wordt er onder de aanbrengers 4 diner-bonnen verloot die bij “De Boswachter” te besteden zijn.
Nieuwe leden zijn dit jaar ook nog gratis lid.

Daarna trad het orkestje “For you of us” op. Gezellige muziek met herkenbare nummers. Ook onze eigen koor, “Levensvreugde”, heeft nog een aantal nummers ten gehore gebracht. Daarna werd de middag afgesloten door “For you of us”. Dat het gewaardeerd werd door de toehoorders bleek wel uit het feit dat er volop meegezongen en gedanst werd. Kortom, een gezellige afsluiting van een zinvolle middag.

Reacties zijn gesloten.