Met ingang van 1 januari 2015 is veel veranderd op het terrein van de zorg. Krijgt u te maken met de Wmo, vraag dan een onafhankelijke cliëntondersteuner van de KBO om met u mee te denken.
Bij KBO Heeze zijn enkele zeer goed opgeleide cliëntondersteuners beschikbaar. Zij worden ondersteund door de provinciale KBO. Deze onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen u met raad en daad bijstaan bij uw WMO aanvraag.

Mogelijk krijgt u, of een van uw familieleden, de komende tijd te maken met de veranderingen in de WMO. U kunt dan door de gemeente worden uitgenodigd voor een zgn. keukentafelgesprek. Weet dan dat u een beroep kunt doen op twee gecertificeerde cliëntondersteuners van de KBO Heeze. Hun diensten zijn gratis.
Meer informatie bij:

Dhr. Joseph Sweegers
Tel. 040 – 224 0002
Email: joseph.sweegers@strabrecht.net

Dhr. Joop Spoorenberg
Tel. 06-1276 6956
Email: j.spoorenberg3@kpnplanet.nl