De vaste activiteiten worden gehouden in Dorpshuis “t Perron”.
Wij beschikken hier over een eigen ruimte. Dit zijn de lokalen 1.05 & 1.06 op de 1e etage.

Bezoekdienst
Een klein groepje vrijwilligers binnen de KBO bezoekt aan huis gebonden leden. Wanneer u iemand weet, die bezoek op prijs zou stellen, of wanneer u zelf graag bezocht zou willen worden neem dan contact op met:
Contactpersoon: Riek Rademaker van Weert tel. 226 4480

Biljartclub “de Vrolijke Ketsers”
Iedere maandag- en woensdagmiddag wordt er vanaf 13.30 uur tot ± 16.45 uur gebiljart in het grand café van “t Perron”.
Bijdrage € 25,00 per jaar. Voor inlichtingen en aanmelding kunt u terecht bij:
Contactpersoon: Harry Verhagen tel. 06-4060 2217 of bij Henk Gubbels tel. 226 4469

Bloemschikken
Op maandag 6 maart is het bloemschikken weer van start gegaan. Wilt u meedoen met de volgende cursus in het najaar?
Neem dan contact op met:
Contactpersoon: Roos Daemen tel. 226 1033

Bridgen
De slotdrive van het 6e seizoen van de bridgemiddagen is op donderdag 20 april. Het nieuwe seizoen start op 21 september.
De bridgemiddagen worden gehouden in dorpshuis ’t Perron. Aanvang van deze middagen is om 13.30 uur.
Heeft u geen partner en wilt u graag bridgen dan proberen wij dit voor u te regelen.
De kosten voor het hele seizoen bedragen € 15,00 per persoon.
Dit is voor vervanging van het materiaal en de gezellige slotdrive in april. Overige kosten zijn voor rekening van de KBO.
Het bridgen staat o.l.v. Antoon Bax en Ad Spaan.
Wilt u niet iedere week gebonden zijn, maar toch graag eens bridgen dan is een telefoontje vóór woensdag 12.00 uur naar Antoon Bax voldoende.
Contactpersoon: Antoon Bax tel. 06-538 1845

Fietsen
De heren van de fietsclub gaan in de zomermaanden 2x per maand een tocht met u rijden. Op de 2e woensdag is er een tocht van ± 25 km.
Op de 4e woensdag een tocht van ± 50 km. Er wordt gereden met een snelheid van ± 14 km. Schroom niet en ga ook mee fietsen voor gezelligheid en beweging.
Start van de 25 km. om 13.30 uur. De 50 km. start om 10.00 uur.
Beide tochten vertrekken bij de ingang van ’t Perron. Voor uw en onze veiligheid zijn hesjes verplicht.
De fietstochten staan onder leiding van de heren:
Huub van Dartel, Gerard van Eersel, Koen Haans, Leo Lingers en Frans Renders.
Contactpersoon: Gerard van Eersel tel.226 3640

50 km. fietstochten
26 april rondje Kempen
24 mei naar Ommel (vertrek 13.00 uur)
28 juni de Achelse Kluis
26 juli Kanaaltocht
23 augustus naar de Lansard
27 september Riethoven

Jeu de Boulesclub “d’n Toverbal”
Iedere maandag en dinsdag van 13.30 uur tot ± 16.30 uur wordt er gespeeld op de banen bij het korfbalveld aan de Ds. Kremerstraat.
Contributie € 25,00 per jaar, bestemd voor het onderhoud van de baan en het aanschaffen van evt. materialen.
Verder zal er een bijdrage worden gevraagd bij toernooien.
Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij:
Contactpersoon: Wim Jak tel. 226 2168 of bij Christ Bukkems tel. 226 2173

Kaarten
Iedere dinsdag van 13.30 uur tot 17.00 uur kan er worden gekaart in lokaal 1.06 van het dorpshuis. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Koffie / thee eigen rekening. Nieuwe kaarters zijn altijd welkom.
Contactpersoon: Henk van de Zanden tel. 226 3471

Kaarten maken
Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur kunt u kaarten maken in lokaal 1.05 van het dorpshuis. Aanmelding is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.
Wel dient men zelf voor materialen te zorgen. Loop eens binnen en kijk of kaarten maken iets is voor u. Koffie / thee eigen rekening.
Contactpersoon: Ria Timmermans tel. 226 3398

Kienen
Op de 1e en 3e woensdag van de maand, m.u.v. de maand augustus, kunt u meedoen met kienen in lokaal 1.06 van het dorpshuis. De deur gaat open om 13.30 uur.
Kosten kienkaart € 3,50. Koffie / thee eigen rekening. Aanvang 14.00 uur. De kienmiddagen zijn alleen toegankelijk voor leden van KBO Heeze.
In verband met de dagreis op 19 juli is het kienen in de maand juli op de 1e en 2e woensdag.
Het geheel staat onder leiding van: Jan Boerenkamp, Ria de Groot, Annie en Leo Looijmans en André Rovers. Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon: Annie Looijmans. Tel. 226 1145

Koersbal
Iedere donderdag van 13.30 uur tot ± 16.45 uur wordt in lokaal 1.06 van het dorpshuis, dit behendigheidsspel vol enthousiasme gespeeld. Wanneer u denkt, misschien is dit iets voor mij, loop dan eens geheel vrijblijvend binnen, want nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Koffie / thee eigen rekening.
Deze middag staat onder leiding van Piet van der Meulen en Annie Bukkems – Kessels.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon: Piet van der Meulen tel. 226 2465

Koor
Ouderenkoor “Levensvreugde” repeteert iedere dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur in lokaal 1.05 van dorpshuis. Zeer regelmatig hebben zij gezellige optredens, ook buiten Heeze.
Lidmaatschap € 20,00 p.p. per jaar. Daarnaast is er een jaarlijkse bijdrage voor het St. Cecilia feest.
Dirigent: Jac. van Weert en Jef Olieslager. Organist: Jan Seuntjens.
Het koorbestuur bestaat uit: Frans Machielsen voorzitter, Sjaak Rens secretaris en Francien Doezé penningmeester.
Het muziek beheer is in handen van Toos van Eersel en Ria Timmermans.
Contactpersoon: Frans Machielsen tel. 226 5287

Leeskringen
De leeskringen starten weer in september.De leeskringen, bestaande uit 3 groepen, komen bij elkaar op vrijdagmiddag in lokaal 1.05 van dorpshuis ’t Perron.
Voor meer informatie over de leeskringen kunt u terecht bij:
Contactpersoon: Annemie van Asten tel. 226 1556 of via  ampbvanasten@hslnet.nl

Levensverhalen optekenen
Mogelijk denkt u ‘er is niets bijzonders gebeurd in mijn leven’, maar al terugkijkend komen er vast herinneringen boven die de moeite waard zijn om te bewaren.
Het levensverhaal vertellen is makkelijker dan het zelf op papier zetten. Gré Keet kan uw levensverhaal opschrijven. Zij komt dan een aantal keren bij u thuis, u vertelt en zij schrijft het op en werkt het uit tot afgeronde verhalen. De verhalen gezamenlijk vormen een beeld van uw leven. Elk van uw verhalen is een momentopname hoe u er aan terug denkt. U kiest wat u wilt vertellen.
Er is een voorgesprek ter kennismaking en om afspraken te maken, de kosten betreffen alleen de afdrukken.
Voor meer informatie: Gré Keet tel. 226 2352

Ontmoetingsplaats voor Senioren in d’n Borch
Iedere woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur, m.u.v. de zomervakantie, bent u welkom in “d’n Borch”. Deze locatie vindt u in sporthal de Pompenmaker aan de Ten Borchwardlaan 32.
Loop eens binnen om een spelletje te spelen en / of een praatje te maken. Ons vrijwilligersteam staat voor u klaar om enkele uurtjes gezellig met u door te brengen.
Koffie / thee voor eigen rekening.
Contactpersoon: José Brants tel. 226 2599

Wandelen
Op de 1e en 3e donderdag van de maand kunt u mee met de wandelgroep. Er wordt 1 tot 1½ uur gewandeld in een rustig tempo. Vertrek om 13.30 uur, plaats van samenkomst en vertrek leest u hieronder. Het wandelen staat onder leiding van: Ine Peperkamp, Betsie Schenkels en Gijs Boelens.
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Contactpersoon: Gijs Boelens tel. 226 2747

Donderdag 6 & 20 april, Kapellerput, samenkomst op het parkeerterrein van de Kapellerput
Donderdag 4 & 18 mei, Heezerenbosch, samenkomst bij van Oeffelen (laatste huis rechts).
Donderdag 1 & 15 juni, Oude Kerkhof, samenkomst kaasboerderij fam. Bax, Oude Kerkhof
Donderdag 6 & 20 juli, bossen achter Sandermannen, samenkomst hertenkampje
Donderdag 3 & 17 augustus, Herbertusbossen, samenkomst einde Boschlaan
Donderdag 7 & 21 september,omgeving van Kreijl, samenkomst boer Arie, Kreijl 19.
Donderdag 5 & 17 oktober, Strabrechtse Heide, samenkomst de Plaetse