M.u.v. het jeu de boules en de ontmoetingsplaats, worden alle vaste activiteiten gehouden in Dorpshuis “t Perron”.
Wij beschikken hier over een eigen ruimte. Dit zijn de lokalen 1.05 & 1.06 op de 1e etage.

Bezoekdienst
Een klein groepje vrijwilligers binnen de KBO bezoekt aan huis gebonden leden. Wanneer u iemand weet, die bezoek op prijs zou stellen, of wanneer u zelf graag bezocht zou willen worden neem dan contact op met:
Contactpersoon: Riek Rademaker van Weert tel. 226 4480

Biljartclub “de Vrolijke Ketsers”
Iedere maandag- en woensdagmiddag wordt er vanaf 13.30 uur tot ± 16.45 uur gebiljart in het grand café van “t Perron”.
Bijdrage € 25,00 per jaar. Voor inlichtingen en aanmelding kunt u terecht bij:
Contactpersoon: Harry Verhagen tel. 06-4060 2217 of bij Henk Gubbels tel. 226 4469

Bloemschikken
Heeft u interesse in bloemschikken of in een cursus bloemschikken? Neem dan contact op met:
Contactpersoon: Ria van Uden tel. 226 3072

Bridgen
De slotdrive van het 7e seizoen van de bridgemiddagen is op donderdag 26 april. Het nieuwe seizoen start op 20 september.
De bridgemiddagen worden gehouden in dorpshuis ’t Perron. Aanvang van deze middagen is om 13.30 uur.
Heeft u geen partner en wilt u graag bridgen dan proberen wij dit voor u te regelen.De kosten voor het hele seizoen bedragen € 15,00 per persoon.
Dit is voor vervanging van het materiaal en de gezellige slotdrive in april. Overige kosten zijn voor rekening van de KBO.
Contactpersoon: Antoon Bax tel. 06-53891845

Fietsen
In overleg is besloten de 25 km tochten in de maanden december, januari en februari niet te laten doorgaan. In deze maanden is het meestal geen fietsweer.
Bij goed weer starten de 25 km. tochten weer op de 2e woensdag van de maand maart.
De heren van de fietsclub gaan in de zomermaanden 2x per maand een tocht met u rijden. Op de 2e woensdag is er een tocht van ± 25 km.
Op de 4e woensdag een tocht van ± 50 km. Er wordt gereden met een snelheid van ± 14 km. Schroom niet en ga ook mee fietsen voor gezelligheid en beweging.
Start van de 25 km. om 13.30 uur. De 50 km. start om 10.00 uur.
Beide tochten vertrekken bij de ingang van ’t Perron. Voor uw en onze veiligheid zijn hesjes verplicht.
50 km. fietstochten 2018
25 april naar Son
23 mei naar Ommel (let op: vertrek 13.00 uur)
27 juni naar Aarle-Rixtel
25 juli naar Lansard Welschap
22 aug naar Riethoven
26 Sept. rondje Belgie
De fietstochten staan onder leiding van de heren:
Huub van Dartel, Gerard van Eersel, Koen Haans, Leo Lingers en Frans Renders.
Contactpersoon: Gerard van Eersel tel.226 3640

Jeu de Boulesclub “de Toverbal”
Iedere maandag en dinsdag van 13.30 uur tot ± 16.30 uur wordt er gespeeld op de banen bij het korfbalveld aan de Ds. Kremerstraat.
Zowel de maandag als de dinsdaggroep staan onder leiding van Henk en Truus Gubbels.
Contributie € 25,00 per jaar, bestemd voor het onderhoud van de baan en het aanschaffen van evt. materialen.
Verder zal er een bijdrage worden gevraagd bij toernooien.
Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij:
Contactpersoon: Wim Jak tel. 226 2168 of Liesbeth Lingers tel. 226 4890

Kaarten
Iedere dinsdag van 13.30 uur tot 17.00 uur kan er worden gekaart in lokaal 1.06 van het dorpshuis. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Koffie / thee eigen rekening. Nieuwe kaarters zijn altijd welkom.
Contactpersoon: Henk van de Zanden tel. 226 3471

Kaarten maken
Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur kunt u kaarten maken in lokaal 1.05 van het dorpshuis. Aanmelding is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.
Wel dient men zelf voor materialen te zorgen. Loop eens binnen en kijk of kaarten maken iets is voor u. Koffie / thee eigen rekening.
Contactpersoon: Ria Timmermans tel. 226 3398

Kienen
Op de 1e en 3e woensdag van de maand, m.u.v. de maand augustus, kunt u meedoen met kienen in lokaal 1.06 van het dorpshuis. De deur gaat open om 13.30 uur.
Kosten kienkaart € 3,50. Koffie / thee eigen rekening. Aanvang 14.00 uur. De kienmiddagen zijn alleen toegankelijk voor leden van KBO Heeze.
Het kan zijn dat door een samenloop van activiteiten het kienen verzet wordt naar een andere woensdag. Uiteraard zullen we in dat geval er melding van maken in onze nieuwsbrief en verneemt u dit via de leiding.
Het geheel staat onder leiding van: Jan Boerenkamp, Ria de Groot, Annie en Leo Looijmans en André Rovers. Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon: Annie Looijmans. Tel. 226 1145

Koersbal
Iedere donderdag van 13.30 uur tot ± 16.45 uur wordt in lokaal 1.06 van het dorpshuis, dit behendigheidsspel vol enthousiasme gespeeld. Wanneer u denkt, misschien is dit iets voor mij, loop dan eens geheel vrijblijvend binnen, want nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Koffie / thee eigen rekening.
Deze middag staat onder leiding van Henk en Truus Gubbels
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon: Henk Gubbels tel. 226 4469

Koor
Ouderenkoor “Levensvreugde” repeteert iedere dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur in lokaal 1.05 van dorpshuis. Zeer regelmatig hebben zij gezellige optredens, ook buiten Heeze.
Lidmaatschap € 20,00 p.p. per jaar. Daarnaast is er een jaarlijkse bijdrage voor het St. Cecilia feest.
Dirigent: Jac. van Weert. Organist: Jan Seuntjens.
Het koorbestuur bestaat uit: Frans Machielsen voorzitter, Sjaak Rens secretaris en Francien Doezé penningmeester.
Het muziek beheer is in handen van Toos van Eersel en Ria Timmermans.
Contactpersoon: Frans Machielsen tel. 226 5287

Leeskringen
De leeskringen starten weer in september. De leeskringen, bestaande uit 3 groepen, komen bij elkaar op vrijdagmiddag in lokaal 1.05 van dorpshuis ’t Perron.
Voor meer informatie over de leeskringen kunt u terecht bij:
Contactpersoon: Annemie van Asten tel. 226 1556

Levensverhalen optekenen door Gré Keet
Een hondje cadeau
mijn oudste zus bracht een hondje mee voor mijn verjaardag. ik vond dat geweldig! Mijn moeder was er minder blij mee: de hond kwam via de voordeur binnen en kon er gelijk via de achterdeur weer uit, hij moest terug naar het asiel. Als compensatie kreeg ik een konijn: Witje, dat vond ik ook leuk.
Zo’n anderhalf jaar later is het konijn de pan in gegaan, het was toen gewoon dat kippen en konijnen werden geslacht en opgegeten, dat hoorde erbij.
Dit is een stukje uit een levensverhaal. Wilt u ook uw levensverhaal op papier?
Ik kan uw levensverhaal opschrijven. Ik kom dan een aantal keren bij u thuis, u vertelt en ik schrijf het op en werk het uit, u krijgt het dan terug voor eventuele correcties. Het uiteindelijke verhaal komt in uw bezit en u bepaalt wat u ermee wilt doen.
Als u zelf al veel hebt opgeschreven kunnen wij er een mooi geheel van maken met foto’s erbij.
Er is een voorgesprek ter kennismaking en om afspraken te maken, de kosten betreffen alleen de afdrukken.
Voor meer informatie: Gré Keet tel.226 2352

Ontmoetingsplaats voor Senioren in d’n Borch
Iedere woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur, m.u.v. de zomervakantie, bent u welkom in “d’n Borch”. Deze locatie vindt u in sporthal de Pompenmaker aan de Ten Borchwardlaan 32.
Loop eens binnen om een spelletje te spelen en / of een praatje te maken. Ons vrijwilligersteam staat voor u klaar om enkele uurtjes gezellig met u door te brengen.
Koffie / thee voor eigen rekening.
Contactpersoon: José Brants tel. 226 2599

Wandelen
Op de 1e en 3e donderdag van de maand kunt u mee met de wandelgroep. Er wordt 1 tot 1½ uur gewandeld in een rustig tempo. Vertrek om 13.30 uur, plaats van samenkomst en vertrek leest u hieronder. Het wandelen staat onder leiding van: Gijs Boelens, Ine Peperkamp, Betsie Schenkels en Leo Looijmans
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Contactpersoon: Gijs Boelens tel. 226 2747
Onderstaand de komende wandelingen.
Donderdag 1 & 15 maart, Herbertusbossen, samenkomst einde Boschlaan
Donderdag 7 & 21 april, omgeving Kreijl, samenkomst boer Arie, Kreijl 19
Donderdag 3 & 17 mei,Strabrechtse Heide, samenkomst de Plaetse
Donderdag 7 & 21 juni,Kapellerput, samenkomst op het parkeerterrein van de Kapellerput
Donderdag 5 & 19 juli,Heezerenbosch, samenkomst bij van Oeffelen (laatste huis rechts).
Donderdag 2 & 16 augustus,Oude Kerkhof, samenkomst kaasboerderij fam. Bax, Oude Kerkhof
Donderdag 6 & 20 september,Bossen achter Sandermannen, samenkomst hertenkampje
Donderdag 4 & 18 oktober,Herbertusbossen, samenkomst einde Boschlaan