Vergaderdata voor 2017

Bestuursvergaderingen Algemene vergaderingen
04 januari
01 februari
01 maart 29 maart jaarvergadering
05 april
03 mei
07 juni
05 juli
23 augustus
04 oktober  25 oktober najaarsbijeenkomst
08 november
06 december