Muzieklezingen door Karin van Tuel

Vrijdag 23 februari was de laatste muzieklezing van het winterseizoen 2017-2018.
We hopen dat Karin ook volgend jaar weer enkele lezingen voor onze leden wil verzorgen.
Let hiervoor op de nieuwsbrief of op deze website.