Als u lid wordt van de KBO wordt u zowel lid van de afdeling Heeze als KBO-Brabant.

KBO Heeze, onderdeel van KBO-Brabant, organiseert vele activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting, sport en zingeving. Ook worden uw belangen op lokaal niveau behartigd richting gemeente en overige instanties en kunt u gebruik maken van de diensten van vrijwillige ouderenadviseurs en belasting invulhulp. Daarnaast verkrijgt u op vertoon van uw ledenpas kortingen bij diverse winkeliers in Heeze.

Van KBO-Brabant kunt u de volgende diensten en lidmaatschapsvoordelen verwachten:
• Algemene vraagbaakfunctie (zowel per telefoon als per e-mail)
• Belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau
• Collectiviteitkorting (reizen, telefonie, zorgverzekering, overige aanbiedingen)
• Individuele helpdesk (073-644 40 66)
• Informatieverstrekking via website en nieuwsbrief
• Korting op medische keuring voor het rijbewijs
• Ledenpas (via Afdeling)
• ‘Ons’, maandelijks full colour magazine voor senioren
• Studiedagen voor leden
• Toegang tot besloten website voor leden
• Uitdagende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk

Contributie
Het lidmaatschap van KBO Heeze is in 2017 & 2018 € 25,00 per jaar, zoals vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 23 maart 2016. De contributie-inning loopt via een machtiging. Een van de bestuursleden regelt bij aanmelding van een nieuw lid de financiële zaken en heet u welkom met de welkomstbrief.
Alle mutaties, zoals verhuizing, opzegging of overlijden verzoeken wij u door te geven aan onze secretaris. Nieuwe leden ontvangen na registratie in de ledenadministratie de KBO ledenpas, dit duurt in verband met de bestelprocedure ongeveer 3 weken.

Heeft u interesse in het lidmaatschap van KBO Heeze,klik dan hier voor het inschrijfformulier. (document download in een nieuwe pagina).

ONS tijdschrift
Bij het lidmaatschap ontvangt men 11 x per jaar gratis het tijdschrift ONS.

In ONS wordt ook 11 x per jaar onze  “Nieuwsbrief” toegevoegd. Hierin vindt u alle noodzakelijke KBO Heeze berichten. Daarnaast kunt u in de plaatselijke media via “Activiteiten KBO Heeze” onze activiteiten aangekondigd zien.

De bezorging van ONS staat onder leiding van  heer André Rovers. U kunt hem bereiken op tel. 226  1075. Hij  wordt bijgestaan door vele vrijwilligers/sters.

De nummers ONS van 2017 verschijnen omstreeks de volgende datums:
9 maart, 6 april, 4 mei, 15 juni, 10 augustus, 7 september, 5 oktober, 9 november, 7 december

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap is (behoudens bij overlijden) alleen mogelijk per eind van het kalenderjaar. Opzegging voor 1 december per brief naar het secretariaat (Kruiseik 14) of per email aan kboheeze@gmail.com.