Jaarvergadering KBO Heeze

Op woensdag 29 maart werd de jaarvergadering gehouden in ‘t Perron te Heeze . Bijna 140 leden woonden de bijeenkomst bij. De voorzitter mevr. Roos Daemen heette allen van harte welkom.
Na een moment van stilte voor onze overleden leden werd snel begonnen met de agenda.

Om tijd te besparen was er ook dit jaar voor gekozen om de notulen en jaarverslag bij de nieuwsbrief te voegen zodat dit zonder voor te lezen kon worden goedgekeurd door de aanwezigen.
Beiden werden door handopsteking goedgekeurd. Door de penningmeester dhr. Jos Essing werd uitgebreid verslag gedaan over de financiële zaken en de begroting voor 2017.
Ook deze stukken werden goedgekeurd.
De kascommissie, vertegenwoordigd door dhr. Jo v.d. Linden, meldde dat zij de stukken hadden gecontroleerd en goed bevonden, en verzocht de vergadering om het bestuur te dechargeren wat door de aanwezigen werd bekrachtigd.

Na de eerste formele agendapunten was het tijd voor de bestuursverkiezing van 1 bestuurslid.
Bestuurslid Liesbeth Lingers had te kennen gegeven te stoppen met haar werkzaamheden.
Voordat er tot de bestuursverkiezing werd overgegaan, was er eerst een bedankje voor Liesbeth door Roos Daemen.
Voor haar vele inzet voor afd. Heeze en de kring, kreeg zij de zilveren speld van KBO Brabant uitgereikt door dhr. Frans van de Boomen. Door Roos Daemen werd aan Liesbeth een bos bloemen en een envelop overhandigd en aan haar man 2 flessen wijn.

Peter Bakker stelde zich kort voor als nieuw bestuurslid. Met applaus werd hij gekozen.
Na een korte toelichting op het zomerprogramma door Lies, was het tijd voor de pauze waarin de worstenbroodjes werden geserveerd.
Als afsluiting van de middag was er een optreden van de Brabantse troubadour Tonny Wijnands.
Om 16.30 uur werd de vergadering gesloten door en kunnen we weer terug kijken op een geslaagde middag.

Reacties zijn gesloten.