Alzheimer café
Na 14 maart houdt het voorlopig even op!
Wat is er aan de hand?
Het team van het Alzheimer Café Maarheeze kampt al langer met onderbezetting. Daarom zijn we dringend op zoek naar mensen met affiniteit met dementie en willen meehelpen om het Alzheimer Café te organiseren.
We zoeken mensen die willen meehelpen om de avonden voor te bereiden. Denk bijvoorbeeld aan gespreksleiders, vrijwilligers voor tijdens avonden zelf én communicatie en PR. Zoals folders, posters, Facebook enz.
Zonder nieuwe mensen erbij, wordt de belasting voor het huidige team te groot.
Daarom heeft het team van het café besloten om m.i.v. 1 april het café te stoppen in afwachting van een goed aanvulling voor het team van ons Alzheimer Café .
We hopen dat jullie met ons mee zoeken naar nieuwe mensen waarmee wij in september weer een nieuwe start kunnen maken met het Alzheimer Café Maarheeze.
Contact:
Heeft u belangstelling om mee te helpen? Aarzel dan niet en neem contact op met Alzheimer Nederland:
Mart van de Vorst-Hermens
martvorst@hotmail.com
06-20599800
Voor meer informatie over de (voorlopig) laatste avonden van het Alzheimer Café kunt u contact opnemen met de gespreksleiders:
• Martine Veldman, psycholoog, Stichting Land van Horne
Tel. 0900 333 5555 m.veldman@landvanhorne.nl

Cordaad Welzijn
U kunt bij hen terecht met alle vragen over o.a. mantelzorg en ouderenwerk.
Contactpersoon: Gonnie van der Vorst tel. 06 518 61 354

Eetpunten
Iedere laatste vrijdag van de maand wordt er in het restaurant van dorpshuis ’t Perron een heerlijke maaltijd geserveerd. Kosten € 7,00 per persoon.
Aanvang 12.00 uur. Door het grote aantal deelnemers komt men na aanmelding op een wachtlijst.
Contactpersoon: Constance Jak tel. 226 2168

Iedere dinsdag wordt de vergaderzaal van de school aan de Sterkselseweg 65 te Heeze omgebouwd tot restaurant.
Een groep leerlingen (VSO d) bereidt onder leiding van hun vakdocenten, een drie-gangen menu voor een 30-tal gasten die wekelijks komen eten. Een aantal leerlingen werkt in de keuken en een aantal leerlingen werkt in het restaurant. Met dit project krijgen leerlingen de gelegenheid aan hun competenties te werken in een zo reëel mogelijke werksituatie.
Wilt u zelf eens gast zijn? Graag telefonisch reserveren via de receptie van de school tot maandag 12.00 uur (040-2279300).
De kosten bedragen € 7,00 per maaltijd. Als gast wordt u om 12.30 uur verwacht. Rond 13.30 uur sluiten we af met een kopje koffie of thee.

7 Dagen per week om 12.00 uur in dorpshuis ’t Perron kunt u genieten van een heerlijke warme maaltijd verzorgd door catering van Grunsven.
De prijs voor het driegangen menu is € 9,50 excl. drankjes. Aanmelding minimaal 1 dag ervoor bij een van de beheerders. Tel. 226 4252

Hulpdienst St. Maarten
Hulpdienst: Hebt u hulp nodig voor boodschappen, vervoer of begeleiding naar arts of ziekenhuis?
Bel naar Ank Eichhorn tel. 06 465 33 160 of Mieke v.d. Groenendaal, tel. 06 313 77 155. Bij voorkeur tussen 17.00-19.00 uur.
Klussendienst: Zit u met een klusje of probleem in of rond huis en kunt u dat niet zelf of met behulp van familie/vrienden oplossen?
Bel dan naar Tiny Broeren, tel. 06 313 79 101
Koffieochtenden: Wilt u eens een gezellig praatje maken, kom naar de inloop- koffieochtend St. Maarten van 10.00-12.00 uur in de kantine van de korfbalvereniging, Ds Kremerstraat 31, elke eerste en derde vrijdag van de maand.

Steunpunt Mantelzorg Verlicht
In Eindhoven kunt u bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht terecht in het gebouw van de GGD op de begane grond.
Stadhuisplein 2, 5611 EM Eindhoven. Tel. 040-238 9444

Sensoor telefonische hulpdienst
24 Uur per dag en 7 dagen in de week is Sensoor hulpdienst bereikbaar. U vindt hier altijd een luisterend oor. Problemen oplossen kunnen zij niet, wel er over praten en u doorverwijzen naar de hulpverlenende instanties. Tel. 0900 – 0767. Voor contact via chat of email, kijk op www.sensoor.nl

WMO Loket
Voor informatie en advies op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kan men terecht bij het WMO loket, in het gemeentehuis iedere werkdag van 9.00-12.30 uur.
Mevrouw Bakker is WMO-vertrouwenspersonen voor de gemeente Heeze-Leende. Naast mediation en een luisterend oor kan zij ook ook signalen ter verbetering van het beleid doorgeven aan de Participatieraad en de gemeente.
Mevrouw Bakker is bereikbaar via tel. 06-238 14 105 of via email: petrabv@hotmail.com

Zorgbureau Ananz
Informatie over zorgbemiddeling tussen zorgvragers en zorgaanbieders op terrein van verpleging, verzorging en dagopvang, vindt u op www.Ananz.nl of via:
Zorgbureau Ananz, de Bleek 1 Geldrop, tel. 088-5677700

Loket Anna voor ouderen
Zelf de regie hebben en houden over het leven en de eventuele zorg die daarbij hoort, is voor velen van belang. Toch kan het vinden van de juiste weg in de (ouderen)zorg daarbij soms een struikelblok zijn. De wet- en regelgeving is omvangrijk en verandert regelmatig. Het Loket Anna voor Ouderen wil ouderen met een zorgvraag verbinden met de deskundige zorg die het best bij hun leef- en woonwensen past. Hierbij houden zij nadrukkelijk rekening met de persoonlijke situatie en het sociale netwerk.

Het Loket Anna voor Ouderen wordt gevormd door een breed team, dat onder meer bestaat uit cliëntadviseurs in ouderenzorg, transferverpleegkundigen, artsen, verpleegkundigen en zorgverleners. Zij werken nauw samen met zorginstellingen en huisartsen om ouderen de beste geriatrische zorg te bieden.

Het Loket Anna voor Ouderen is een daadwerkelijk fysiek loket. Om zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te zijn, heeft het een plek gekregen in de centrale hal van het St. Anna Ziekenhuis, tegenover de apotheek. Het Loket Anna voor Ouderen is vanzelfsprekend ook per mail en per telefoon te bereiken: 040 – 286 44 43.

Zuidzorg
Zuidzorg wil cliënten ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Daarvoor kan o.a. gebruik gemaakt worden van huishoudelijke zorg, verzorging en verpleging aan huis.
Hebt u vragen over thuiszorg? Kom dan naar een van de inloopspreekuren van Katinka Eggels.
Op dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur bij de huisartsenpraktijk, Strabrecht 18 en op donderdag van 13.00 tot 14.00 uur in Dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48.
Of bel voor een afspraak met wijkverpleegkundige Katinka Eggels: tel. 040-230 8408
Het adres van Zuidzorg Heeze is Jan Deckersstraat 6 tel. 040-880 6686

Diensten aan huis, PuntExtra
Kan u veel uit handen nemen. De audicien, kapper, pedicure en opticien komen graag bij u thuis. PuntExtra heeft ook een kleding- en boodschappenservice. Verder kunnen zij bemiddelen bij (tuin)klussen en strijkwas.

De Archipel.
Geeft ook zorg aan huis. Zorgdiensten, alarmeringsdiensten, huishoudelijke diensten en klussenservice. Hun zorgconsulent is te bereiken op tel.040 248 6324

Verpleeg Collectief.
In eigen omgeving genieten van persoonlijke zorg. Via een PersoonsGebondenBudget kan men bij dit collectief terecht voor werkelijk alle vormen van hulp.
U kunt uw eigen zorg samenstellen.
Verpleeg Collectief is gevestigd in de Burg. Mollaan 28, 5582 CK Waalre, tel. 040-221 5271

Bibliotheek Heeze
De Stichting Bibliotheek Heeze-Leende huurt Bibliotheek Dommeldal in voor de uitvoering van de bibliotheekdiensten.
KBO Heeze streeft naar een optimale samenwerking met bibliotheek Heeze-Leende.
Website van bibliotheek Heeze : www. Bibliotheekheeze-leende.nl
Website bibliotheek Dommeldal : www.bibliotheekdommeldal.nl

Filmbezoek
In bioscoop Pathé, Dommelstraat 27, Eindhoven (3 minuten lopen vanaf station) worden er op maandag- en dinsdagmiddag films voor 50 + gedraaid.
De kosten zijn € 6,50 incl. koffie met koek. Aanvang om 13.30 uur. www.pathe.nl