Geslaagde vrijwilligers bijeenkomst op vrijdag 7 april jl.

Het bestuur van KBO Heeze heeft alle vaste vrijwilligers persoonlijk uitgenodigd voor een lunch in het Brouwershuis te Leende, welke op vrijdag 7 april heeft plaats gevonden. Deze lunch is aangeboden als dank voor het vele werk dat de vrijwilligers ook dit jaar weer hebben verricht voor onze KBO.
Zo hebben we o.a. mensen die de Ons bezorgen, contact persoon zijn bij de vaste activiteiten, ondersteuning bieden bij de vaste activiteiten, gastvrouw/heer zijn in d’n Borch, de bezoekdienst en de programmacommissie bemensen, zich inzetten als fotograaf, ouderenadviseur, belasting invulhulp of cliëntondersteuner. Of als docent/begeleider diverse cursussen of bijeenkomsten verzorgen. Allen dragen hun steentje bij onder verantwoordelijkheid van de leden van het bestuur, die natuurlijk ook een belangrijk aandeel leveren in de organisatie. De 65 aanwezigen hebben genoten van een lekkere lunch en van de gezellige sfeer in het Brouwershuis.
Zoals gebruikelijk zijn er ieder jaar ook een aantal vrijwilligers die stoppen met hun activiteit. Er werd dit keer afscheid genomen van Ria Kersten en Tessy van Mierlo, zij hebben zich ruim 8 jaar ingezet voor de programmacommissie. Wil van der Heijden en Riet van der Vleuten waren twee jaar actief in de programmacommissie.
Annie Verguld was contactpersoon van de bloemschikcursus en Zuster Konings heeft zich lange tijd ingezet bij de bezoekdienst. Voorzitter Roos Daemen sprak een passend dankwoord uit voor deze dames en zij werden letterlijk in de bloemetjes gezet.
Volgend jaar staat natuurlijk weer een bijeenkomst voor onze vrijwilligers op het programma.

Reacties zijn gesloten.