Op vrijdag 18 augustus a.s. om 10.00 uur wordt in ’t Perron in lokaal 1.06, voor de 6e keer een gratis toegankelijke workshop gegeven o.l.v. Annemie van Asten en Monique Beukema.
Creatief schrijven gaat niet over uitgebreide levensverhalen maar veel meer om op een speelse en creatieve manier om te gaan met het op papier zetten van eigen gedachten, van mooie verhaaltjes. Ook kunnen er in dichtvorm woorden gegeven worden aan dat wat in en om ons leeft.
Aanmelden voor de workshop kan tot 14 augustus.
In het vroege najaar volgen er 5 bijeenkomsten en bij interesse kan men zich hier voor aanmelden tijdens de workshop.
Contactpersoon: Annemie van Asten tel.226 1556 of via email: ampbvanasten@hslnet.nl