Ook komend najaar organiseren we bij voldoende belangstelling weer een aantal computercursussen.
De cursussen beginnen eind september en vinden plaats op een maandagmorgen of middag of donderdagmorgen.
De planning is afhankelijk van de aanmeldingen.
Docenten zijn André Theunissen, Jan van de Donk en Antoon Bax.
Let op de berichtgeving omtrent de cursussen in onze nieuwsbrief.
Meer informatie en aanmelding bij:
Contactpersoon: Ben Odijk tel. 06 4527 0088 of via email benodijk@outlook.com