Belastinginvulhulp

Gratis service aan kbo-leden
Ieder jaar krijgen de meesten van ons een “verzoek” van de belastingdienst om aangifte te doen over het vorige jaar. Door de automatisering is deze aangifte tegenwoordig voor een groot gedeelte al ingevuld. Maar de belastingdienst weet niet voor welke aftrekposten u in aanmerking zou kunnen komen. Daarom adviseert het bestuur onze leden om de aangifte toch maar via onze belasting-invulhulpen te doen.
-In onze afdeling zijn 4 belasting-invulhulpen actief.
-Zij zijn opgeleid door kbo Brabant en hebben cursussen bij de belastingdienst gevolgd.
-De invulhulpen vragen geen vergoeding. Dit is een service van de afdeling.
-Het beste kunt u contact opnemen met de coördinator: Joseph Sweegers, tel. 2240002.
-De 4 belasting-invulhulpen staan in ons programmaboekje en op onze website.

Voorwaarden om hulp te krijgen bij het invullen van de belastingaanslag
1.U dient lid te zijn van de kbo Heeze
2.De leeftijdsgrens is bepaald op minimaal de AOW leeftijd
3.Als inkomensgrens geldt: *Voor alleenstaanden max. € 35.000, *Voor gehuwden/samenwonenden max. € 50.000.
4.Het moet een eenvoudige aangifte IB zijn. D.w.z. een aangifte van AOW en pensioeninkomen, eigen woning, aftrekposten voor specifieke zorgkosten en giften en eventueel bezittingen in Box 3.

Degenen die al eerder gebruik hebben gemaakt van deze service zijn erg enthousiast. Dikwijls weten onze helpers nog aftrekposten te vinden waardoor u minder hoeft te betalen of wellicht geld terug krijgt. Zij hebben een geheimhoudingsplicht en zullen zich legitimeren als zij bij u op bezoek komen.
Het is vertrouwd, dus profiteer van dit gratis aanbod!

Op de foto onze invulhulpen. Van links naar rechts ziet u:
Jan de Greef, Marian Theunissen, Gijs Boelens en Joseph Sweegers.

Reacties zijn gesloten.