Algemene ledenvergadering gemoedelijk verlopen

Op woensdag 28 maart vond de Algemene Ledenvergadering van KBO Heeze plaats.
Er waren ruim 100 leden aanwezig in het Perron. Bij ontvangst was er koffie en cake en een consumptiebon.
Om 13.30 uur opende de voorzitter Mevr. Roos Daemen de bijeenkomst. Zij heette iedereen van harte welkom. Vervolgens vroeg zij om een minuut stilte voor alle leden die ons dit jaar zijn ontvallen.

Het reeds eerder thuisbezorgde verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2017 werd vastgesteld.
Zo ook het jaarverslag 2017. Met dank aan de secretaris Piet Thurlings.
Penningmeester Jos Essing gaf een heldere presentatie over de financiële stand van zaken van het afgelopen jaar. Tevens lichtte hij de begroting toe. De contributie blijft ook voor 2019 gelijk.
Annemie van Asten las als lid van de kascommissie het kasverslag voor en adviseerde de ALV om de penningmeester en het bestuur te dechargeren.

De voorzitter bedankte de twee aftredende bestuursleden, t.w. Piet Thurlings en Ben Odijk voor het vele werk dat zij voor KBO Heeze hebben gedaan. Het bestuur had hen graag nog wat langer in het bestuur gewenst, maar beide heren wilden na 6 jaar noeste vrijwilligersarbeid toch het bestuur verlaten. Zij kregen als dank een cadeaubon, wijn en bloemen aangeboden.
Antoon Bax en Frans Seegers werden met algehele instemming verkozen als nieuwe bestuurders.

Ben Odijk presenteerde vervolgens namens de programmacommissie het zomerprogramma 2018.
Ook deze zomer kunnen we weer volop deelnemen aan de diverse uitstapjes en activiteiten.
Op een groot scherm werd gedurende de hele vergadering en ook tijdens het ontspanningsgedeelte toepasselijke informatie of een bijbehorend plaatje geprojecteerd.
Tijdens de pauze was er voor iedereen een lekker worstenbroodje.

De Parelzangers, bestaande uit 6 heren, begeleid met gitaar en accordeon boden vervolgens een uitgebreid en gevarieerd repertoire met veel oude en bekende nummers. De aanwezigen waren daarover zo enthousiast dat er nog om een extra toevoeging werd gevraagd.
Al bij al weer een gemoedelijke, goed verlopen algemene ledenvergadering.

Reacties zijn gesloten.