De belastingcampagne van de ouderenbond KBO is elk jaar weer een groot succes. Vanaf het begin van het jaar kunnen de leden een beroep doen op de speciaal opgeleide vrijwilligers. Zij bieden u hulp en advies bij het invullen van het belastingformulier.

Voor veel ouderen is het invullen van het belastingbiljet een jaarlijks terugkerend probleem. Vandaar dit grootschalige project. In de campagne wordt de nadruk gelegd op het niet-gebruik van de aftrekpost buitengewone uitgaven. Veel ouderen, ook zij met een laag inkomen, verzuimen om te veel betaalde belasting terug te vorderen. Naar alle waarschijnlijkheid loopt deze vorm van onderbenutting onder 65-plussers jaarlijks in de tientallen miljoenen euro’s. Landelijk zijn 1200 adviseurs op pad en vervullen hun werkzaamheden in hun eigen gemeente en gaan desgewenst óók op huisbezoek.

Leden van ouderenbonden ANBO, PCBO kunnen voor hulp met de aangifte nog het hele jaar terecht bij hun bond.

Voor de leden van KBO Heeze zijn thans vijf belastinginvulhulpen opgeleid om u te helpen bij invullen. Zij komen bij u thuis en gaan na of belastingteruggave mogelijk is. Als dit zo is verzorgen zij de aangifte. U hoeft alleen het geld te ontvangen!

De belasting invulhulpen zijn:

Dhr. Gijs Boelens,
Tel. 040-226 2747

Dhr. Jan de Greef
Tel. 040-226 4114

Dhr. Joseph Sweegers
Tel. 040-224 0002

Mw. M. Theunissen
Tel. 040- 226 3721

Telefonische afspraak bij voorkeur tussen 18:30 – 19:30 uur.